เครื่องแพ็กเกจอัตโนมัติแบบป้อนถุง GP-2000 ซีรี่ส์ แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องแพ็กเกจอัตโนมัติแบบป้อนถุง GP-2000 ซีรี่ส์

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องแพ็กเกจอัตโนมัติแบบป้อนถุง GP-2000 ซีรี่ส์ เครื่องแพ็กเกจอัตโนมัติแบบป้อนถุง GP-2000 ซีรี่ส์
    • แคตตาล็อก

    เป็นเครื่องแพ็กเกจอัตโนมัติที่อาศัยการทํางานโดยการจัดเซตถุงจํานวนหลายร้อยแผ่นเพื่อเตรียมป้อนเข้าเครื่อง หลังจากนั้นเครื่องจะทํางานอัตโนมัติ โดยจะป้อนถุงครั้งละ 1 แผ่น เข้าเครื่อง →เปิดปากถุง→บรรจุ→ปิดผนึก→ส่งออกมาจากเครื่อง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเครื่องแพ็กเกจอัตโนมัติที่สามารถรองรับลักษณะของรูปแบบของถุงที่หลากหลาย ติดตั้งเครื่องป้อนถุงเพื่อเสริมถุงซิปแบบ [UR] ติดตั้งปุ่มเปิดใช้งานอุปกรณ์เพื่อเสริม [USR] สแตนพอช วิธีการป้อนถุงเป็นวิธีการลําเลียงป้อนถุง เปิดถุงซิป [UST] รองรับสแตนพอชและติดตั้งอุปกรณ์ปิดซิป ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตถุงฟิล์มแบบทูบ [B]

ข้อมูลบริษัท

General Packer Co., Ltd. General Packer Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP