เครื่องแพ็กเกจอัตโนมัติที่สามารถล้างทําความสะอาดได้ แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องแพ็กเกจอัตโนมัติที่สามารถล้างทําความสะอาดได้

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องแพ็กเกจอัตโนมัติที่สามารถล้างทําความสะอาดได้ เครื่องแพ็กเกจอัตโนมัติที่สามารถล้างทําความสะอาดได้
    • แคตตาล็อก

    จากความต้องการการทํางานแบบอัตโนมัติ (ตัวป้อนถุง) ที่ถูกผลิตขึ้น จึงกลายเป็นเครื่องแพ็กเกจที่สามารถบรรจุขนมและผงแป้งได้เต็มและปิดผนึกได้อย่างแนบสนิท จึงเป็นเครื่องจักรที่เหมาะสําหรับการผลิตตามปริมาณสินค้าแต่ละชนิด เป็นเครื่องแพ็กเกจแห่งยุคอนาคตที่มุ่งใส่ใจเรื่อง “ความปลอดภัย และสุขอนามัย” เหมาะสําหรับถุงบรรจุอาหารแช่แข็งเช่นของเหลว

ข้อมูลบริษัท

General Packer Co., Ltd. General Packer Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP