รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

General Packer Co., Ltd.

General Packer Co., Ltd.

เนื้อหาของกิจการ

บริษัทของเราดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องแพ็กเกจอัตโนมัติที่ใช้บรรจุอาหาร เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อัดเม็ด ของแข็ง และของแห้ง (ของที่ผ่านการทําอบแห้ง) ของแข็งที่ว่า คือ ผลิตภัณฑ์ที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา โฮมเซ็นเตอร์ ได้แก่ ขนม ผงแป้ง โรยหน้า อาหารแผ่นบาง ๆ ข้าว ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหารสัตว์ และอื่น ๆ
บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องจักรที่สามารถบรรจุสินค้าที่ยากต่อการแพ็กเกจ (สินค้าที่มีน้ําหนักเบา และมีลักษณะที่แตกต่างกัน) สินค้าที่มีความต้องการด้านคุณภาพในการแพ็กเกจ และเมื่อไม่นานมานี้บริษัทของเราสามารถผลิตเครื่องแพ็กเกจที่มีลักษณะเป็นถุงซิปได้มากขึ้น (สามารถปิดปากถุงซิปหลังจากเปิดถุงใช้แล้วได้) อีกทั้งยังสามารถผลิตสแตนพอชมีซิป (เป็นถุงที่สามารถตั้งเองได้โดยซิปที่ติดอยู่กับถุง) ได้ด้วย เครื่องแพ็กเกจที่ถูกผลิต ออกแบบ และพัฒนาขึ้น รวมทั้งระบบการแพ็กเกจได้ถูกนําไปใช้ในกลุ่มผู้ผลิตในโรงงานต่าง ๆ ที่มีการผลิตอาหาร เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ซึ่งสินค้าเหล่านั้นถูกนําออกไปวางจําหน่ายโดยห้างร้านต่าง ๆ และถูกวางจําหน่ายให้ผู้บริโภคด้วย

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ General Packer Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของGeneral Packer Co., Ltd.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของGeneral Packer Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

4810035

พื้นที่/ประเทศ

Aichi, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

65 Shinmei Ubukuji Kitanagoya-shi

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

09/02/1966

เงินลงทุน

251M JPY

จำนวนพนักงาน

101 คน - 500 คน

TEL

FAX

+81(0)568-22-3222

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.general-packer.co.jp/english/index.html

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

General Packer Co., Ltd.

ที่อยู่

65 Shinmei Ubukuji Kitanagoya-shi, Aichi 481-8601, Japan

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

09/02/1966

เงินลงทุน

251M JPY

จำนวนพนักงาน

101 คน - 500 คน

URL

http://www.general-packer.co.jp/index.html

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ General Packer Co., Ltd. ได้

PAGE TOP