รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

iB-Cyclone

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • iB-Cyclone iB-Cyclone
    • แคตตาล็อก

    iB-Cyclone นั้นเป็นอุปกรณ์แยกน้ําแบบใหม่ซึ่งใช้ไซโคลนความเร็วสูง แตกต่างจากเครื่องแยกน้ําโดยวิธีแยกสารประกอบ (Element) แบบเดิมอย่างสิ้นเชิง จากการเปลี่ยนการไหลของลมจากท่อเป็นการหมุนด้วยความเร็วสูง และแยกน้ําโดยแรงเหวี่ยงที่แรงมาก (Centrifugal separation) ทําให้ไม่มีข้อจํากัดเรื่องคุณสมบัติของสารประกอบ (Element) และลดความถี่ในการบํารุงรักษาตามวาระได้

ข้อมูลบริษัท

KOGANEI(THAILAND)CO.,LTD. KOGANEI(THAILAND)CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP