รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

LM Guide

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • LM Guide LM Guide
    • แคตตาล็อก

    LM Guide เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ที่ได้นําหลักการเชิงเส้นมาประยุกต์ใช้ในการผลิตตลับลูกปืนเป็นครั้งแรกในโลก

ข้อมูลบริษัท

THK RHYTHM (THAILAND) CO., LTD. LM System Division BangkokBranch THK RHYTHM (THAILAND) CO., LTD. LM System Division BangkokBranch
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP