เซลงานกัด (Milling Cell) ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เซลงานกัด (Milling Cell)

เซลงานกัด (Milling Cell)

เป็นเครื่องกลึงที่สามารถกรอสีอย่างละเอียดในกระบวนการผลิตทั้ง 5 ด้าน เนื่องจากใช้หุ่นยนต์จึงง่ายต่อการทํางานของเครื่องกลึงแบบ NC และการก่อสร้างไลน์การผลิตอัตโนมัติ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ข้อมูลบริษัท

FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD. FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

・ สามารถเลือกหัวผลิตได้จํานวน 6 /10/15 หัว เพื่อทําการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถปรับแกนและรัศมี อีกทั้งยังสามารถเจาะรูได้จํานวน 2 รู ในเวลาเดียวกัน
・ สามารถผลิตได้ทั้ง 5 ด้านในขั้นตอนของการชัคกิ้ง จากการควบคุมการทํางานของแกนทั้ง 4 (X/Y/Z/C)

แคตตาล็อก

เซลงานกัด (Milling Cell)

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP