รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

เนื้อหาของกิจการ

เครื่องมือกล (Machine tool), เครื่องประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic assembly machines) หรือ เครื่องวางชิ้นส่วนอัตโนมัติ (Automated placement equipment)

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของFUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของFUJI MACHINE MFG. CO.,LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

4728686

พื้นที่/ประเทศ

Aichi, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

19 Chausuyama, Yamamachi, Chiryu

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

04/1959

เงินลงทุน

5,878M JPY

จำนวนพนักงาน

มากกว่า 1001 คน

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.fuji.co.jp/e/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ FUJI MACHINE MFG. CO.,LTD. ได้

PAGE TOP