Series ของอุปกรณ์เพิ่มความเข้มข้น, Closed Loop atmospheric evaporator (Kanry Clean) แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Series ของอุปกรณ์เพิ่มความเข้มข้น, Closed Loop atmospheric evaporator (Kanry Clean)

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Series ของอุปกรณ์เพิ่มความเข้มข้น, LTV Evaporator, อุปกรณ์เพิ่มความเข้มข้นอเนกประสงค์แบบลดความดัน, Closed Loop atmospheric evaporator (Kanry Clean) Series ของอุปกรณ์เพิ่มความเข้มข้น, LTV Evaporator, อุปกรณ์เพิ่มความเข้มข้นอเนกประสงค์แบบลดความดัน, Closed Loop atmospheric evaporator (Kanry Clean)
    • แคตตาล็อก

    [LTV Evaporator] * อุปกรณ์นี้จะทําการระเหยน้ำในสารละลายที่เจือจาง และทําให้เข้มข้มจนกว่าจะถึงความเข้มข้นที่กําหนดและเก็บรวบรวม ในขณะเดียวกัน ทําให้ได้น้ำที่ระเหยกลั่นตัวกลับมา และเก็บรวบรวมได้ * เหมาะสมกับการใช้กับงานที่ต้องการให้ของเหลวต่างๆ เข้มข้นขึ้น [อุปกรณ์การทําให้เข้มข้นอเนกประสงค์แบบลดความดัน] * ทําให้การประหยัดพื้นที่อย่างเข้มงวดและการลดค่าใช้จ่ายเป็นจริง * เหมาะสมในการเก็บรวบรวมน้ําที่ Treat จากกระบวนการล้างน้ำแต่ละชนิด * ติดตั้งกลไกลการควบคุมความเข้มข้นอัตโนมัติทั้งหมด [Closed Loop Atmospheric Evaporator (Kanry Clean)] *ได้รับรางวัลเทคโนโลยีการแยกสารประกอบในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยี่การแยกสารประกอบครั้งที่ 17 ประจําปี 2009 * โดยการระเหยที่อุณหภูมิต่ำ ทําให้ฟังก์ชั่นของการเพิ่มความเข้มข้นเป็นจริงได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน • จากการนําน้ำยาชุบโลหะตลอดจนน้ำยาที่เก็บรวมรวมมาเพิ่มความเข้มข้น ทําให้สามารถจะเก็บสารเคมีมาใช้ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพได้ • จากการทําให้สารละลายที่เจือจางเข้มข้น จึงลดปริมาณสาระลายที่ทิ้ง • สามารถเก็บรวมรวมสารละลายที่เข้มข้นและใช้ซ้ำได้

ข้อมูลบริษัท

SANSHIN MFG. CO., LTD. SANSHIN MFG. CO., LTD.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP