IMAGEMASTER 350PC Smart แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

IMAGEMASTER 350PC Smart

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • IMAGEMASTER 350PC Smart IMAGEMASTER 350PC Smart
    • แคตตาล็อก

    ปรับปรุงและพัฒนารูปลักษณ์และประสิทธิภาพของ 350 PC ใหม่ เพิ่มฟังก์ชั่นการจัดวางตําแหน่งแบบสามมิติ สามารถจะจัดเปลี่ยนตําแหน่งความเอียงของ palette และชิ้นงานได้ 1. ประหยัดพื้นที่ 30% ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยทําให้มีขนาดกะทัดรัด 2. ด้วยเทคโนโลยี 3DA ซึ่งแบบเฉพาะและทันสมัย ทําให้สามารถลดเวลารอบการผลิตได้ 30% 3. รองรับภาษาได้หลากหลาย สามารถแสดงข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาเกาหลี

ข้อมูลบริษัท

MUSASHI ENGINEERING, INC. MUSASHI ENGINEERING, INC.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP