Planetary Centrifugal Mixer "THINKY MIXER" แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Planetary Centrifugal Mixer "THINKY MIXER"

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • เครื่องเติมของเหลว Vacuum Syringe Filler ARC-40 เครื่องเติมของเหลว Vacuum Syringe Filler ARC-40
  • แคตตาล็อก

  พัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเติมของเหลวลงในกระบอกฉีดยาได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และที่สําคัญคือปราศจากฟองอากาศ หลังจากที่มีการผสมวัสดุ การกระจาย และการขจัดอากาศด้วยเครื่องผสมวัสดุ Planetary Centrifugal Mixer รุ่น "Deaeration Mixer" หรือ "Solder Paste Mixer" แล้ว เราก็สามารถเติมของเหลวลงในกระบอกฉีดยา (ไซรินจ์) ขนาดเล็กที่มีปริมาตร 3, 5 และ 10 มล. ได้อย่างสะดวกง่ายดาย และเพิ่มประสิทธิภาพงานที่แต่เดิมต้องใช้ความระมัดระวังสูงเพราะเป็นการเติมของเหลวลงในกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก

 • เครื่องผสมวัสดุ Planetary Centrifugal Mixer "THINKY MIXER" ARE-500 เครื่องผสมวัสดุ Planetary Centrifugal Mixer "THINKY MIXER" ARE-500
  • แคตตาล็อก

  รุ่นอเนกประสงค์ขนาดกลางซึ่งสามารถอัปเกรดจากรุ่นเล็ก ระบบไดรฟ์ที่มีความทนทานสูงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานบ่อยๆ เช่น ในโรงงานผลิต รัศมีการหมุนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราการหมุนที่เป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผสมวัสดุ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการทํางานของระบบขจัดอากาศ (deaeration) ยังทํางานได้ดีแม้ในเครื่องรุ่นเล็ก เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานที่จําเป็นต้องดําเนินการทีละแบตช์สําหรับวัสดุในปริมาณหนึ่งๆ และทําให้มีการกระจายวัสดุในรูปแบบเดียวกัน รวมถึงการผสมและการขจัดอากาศสําหรับยูรีเทน เรซิน และแม้แต่การผสมสารแขวนลอย และการจัดเตรียมสารละลายอะลูมินา (alumina slurry)

 • เครื่องผสมวัสดุ Planetary Centrifugal Vacuum Mixer "THINKY MIXER" ARV-310 เครื่องผสมวัสดุ Planetary Centrifugal Vacuum Mixer "THINKY MIXER" ARV-310
  • แคตตาล็อก

  ฟังก์ชันการทํางานที่ลดแรงกดดันด้วยระบบสุญญากาศ ผสมผสานการหมุนและเทคโนโลยีปฏิวัติวงการด้วยการขจัดอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ปราศจากฟองอากาศแม้ในระดับ submicron ด้วยประสิทธิภาพการหมุนและเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการด้วยการลดแรงดันภายใต้ระบบสุญญากาศ การขจัดอากาศของวัสดุที่มีความหนืดสูงซึ่งก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นงานที่ยากมาก แต่ปัจจุบันนี้สามารถทําได้อย่างมีคุณภาพสูง และลดเวลาการดําเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินการภายใต้แรงดันบรรยากาศ ทั้งนี้ ในแง่ของการปฏิบัติงาน การทํางานแบบแรงหนีศูนย์กลาง (centrifugal force) จะช่วยกดวัสดุให้อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ทําให้ไม่จําเป็นต้องคอยเฝ้าดูวัสดุว่าจะล้นออกมาเหมือนในการทํางานแบบเก่า ※ วัสดุที่มีน้ําหนักสูง เช่น วัสดุฟลูออเรสเซนท์ ก็สามารถแตกตัวได้อย่างสม่ําเสมอและขจัดอากาศได้เป็นอย่างดีโดยปราศจากการตกตะกอน (ARV-310LED)

 • เครื่องผสมวัสดุ Planetary Centrifugal Vacuum Mixer "THINKY MIXER" ARV-930TWIN เครื่องผสมวัสดุ Planetary Centrifugal Vacuum Mixer "THINKY MIXER" ARV-930TWIN
  • แคตตาล็อก

  ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ระบบการผสมแบบคู่ (twin mixer system) ที่รองรับการนําไปปรับใช้กับโรงงานผลิต พร้อมขีดความสามารถที่สามารถดําเนินการกับวัสดุที่มีปริมาณสูงถึง 1 ลิตร ติดตั้งฟังก์ชันสุญญากาศเพื่อให้สามารถขจัดอากาศได้อย่างละเอียดถึงระดับ submicron ดังนั้น จึงสามารถทําการผสมและกระจายวัสดุให้เป็นเนื้อเดียว รวมทั้งขจัดอากาศ (deaeration) ได้ในเวลาเดียวกัน มีโหมดขจัดอากาศสองโหมดพร้อมด้วยคุณลักษณะมาตรฐาน: โหมดแรกคือ โหมดขจัดอากาศภายใต้ระบบสุญญากาศ (Vacuum Deaeration) ซึ่งประกอบด้วยแรงหนีศูนย์กลาง 400 ก. และระบบสุญญากาศ และอีกโหมดหนึ่งคือ โหมดขจัดอากาศภายใต้แรงดันปกติ (Atmospheric Pressure Deaeration) ซึ่งใช้ประโยชน์จากแรงหนีศูนย์กลางอันทรงอานุภาพที่สูงถึง 670 ก. ซึ่งช่วยให้การขจัดอากาศมีความแม่นยําสูง แม้ในกรณีที่ดําเนินการกับวัสดุที่มีส่วนประกอบที่เปลี่ยนสภาพได้ง่ายและไม่เหมาะสําหรับการขจัดอากาศภายใต้ระบบสุญญากาศ นอกจากนี้ ยังช่วยลดเวลาในการปรับระบบสู่ระบบสุญญากาศลงได้อย่างมาก เพราะใช้ระบบลดแรงกดดันสุญญากาศแบบ in-cup-holder ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของเราที่ช่วยลดปริมาตรของสุญญากาศ

 • เครื่องผสมวัสดุ Planetary Centrifugal Vacuum Mixer "THINKY MIXER" ARV-5000 เครื่องผสมวัสดุ Planetary Centrifugal Vacuum Mixer "THINKY MIXER" ARV-5000
  • แคตตาล็อก

  เครื่องรุ่นใหญ่ที่รองรับวัสดุได้ในปริมาณสูงถึง 3 ลิตร และสามารถขจัดอากาศได้ในระดับ submicron

 • เครื่องผสมตะกั่วเหลว Planetary Centrifugal Solder Paste Mixer SR-500 เครื่องผสมตะกั่วเหลว Planetary Centrifugal Solder Paste Mixer SR-500
  • แคตตาล็อก

  สามารถจัดเตรียมตะกั่วเหลวภายในเวลาอันสั้นในระดับความหนืดเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นตะกั่วเหลวที่ระดับอุณหภูมิเย็นโดยไม่ต้องนําวัสดุมาอยู่ในอุณหภูมิห้องก่อน รองรับอนุภาคโลหะที่มีความถ่วงจําเพาะสูง เช่น อนุภาคตะกั่วที่ตกตะกอนอยู่ก้นภาชนะบรรจุในที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่มีความเย็นและเป็นสาเหตุให้วัสดุมีความหนืดไม่เท่ากัน ระบบ SR-500 จะควบคุมความหนืดของตะกั่วเหลวภายในเวลาอันสั้น และทําให้วัสดุมีความหนืดเท่ากันตั้งแต่ระดับบนสุดถึงล่างสุด นอกจากนี้ ยังสามารถขจัดฟองอากาศได้ดี ฟองอากาศนี้เองที่สาเหตุให้ตะกั่วเม็ดแตก และยังช่วยลดอัตราข้อผิดพลาดในการผลิตด้วย

 • เครื่องปั่นผสม Planetary Centrifugal Mixer ARE-310 ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว เครื่องปั่นผสม Planetary Centrifugal Mixer ARE-310 ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว
  • แคตตาล็อก

  ด้วยแรงเหวี่ยงที่เกิน 400G สามารถใช้กับวัตถุดิบหลายประเภท ตั้งแต่วัตถุดิบที่มีความหนืดต่ํา จนกระทั่งถึงวัตถุดิบที่มีความหนืดสูง ฯลฯโดยสามารถปั่นผสม แยกกระจายและขจัดฟอง ได้ในเวลาเดียวกันนอกจากนั้น มีการติดตั้งโหมดปั่นฟองออกเพื่อกําจัดฟองที่มีความหนืดสูงได้สําเร็จ จากการเติมกาวความหนืดสูง, Filler ฯลฯ ทําให้มีสมรรถนะยอดเยี่ยมในการกําจัดฟองของวัตถุดิบที่เพิ่มความหนืดสูงขึ้น นอกจากนั้น การใช้ Adapter แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับภาชนะนานาชนิดยังทําให้สามารถใช้ได้กับวัตถุดิบหลายประเภทในวงกว้าง ทั้งนี้ ได้ผลิต วิจัย พัฒนา ด้วยวัตถุประสงค์ให้สามารถปรับการผลิตได้โดยใช้วัตถุดิบจํานวนน้อย

 • เครื่องปั่นผสม Planetary Centrifugal Vacuum Mixer ARV-10KTWIN ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว เครื่องปั่นผสม Planetary Centrifugal Vacuum Mixer ARV-10KTWIN ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว
  • แคตตาล็อก

  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับงานผลิต ในรูปแบบแขวน 2 ชิ้น โดยแปรรูปมากสุดได้ในปริมาณ 20 ลิตร ติดตั้งฟังก์ชันที่ลดแรงดันสุญญากาศ สามารถขจัดฟองอากาศได้ในระดับซับไมครอนโดยที่การปั่นผสมให้เข้ากันและการขจัดฟองอากาศเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเนื่องจากได้ออกแบบให้มีสมรรถนะการปั่นผสมในระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ในห้องแล็บทดลอง อาทิ ARE-310, ARV-310 ฯลฯ จึงสามารถรักษาคุณภาพวัตถุดิบที่ประสบความสําเร็จในห้องแล็บทดลองได้อย่างไม่มีอะไรยุ่งยากด้วยเวลาอันสั้น สําหรับการผลิต Mass production จึงทําให้สามารถเซ็ตพารามิเตอร์ได้อย่างละเอียดด้านคุณภาพวัตถุดิบนอกจากนั้น ยังมีการติดตั้งกลไกโครงสร้างมาตรฐานที่อัตราส่วนระหว่างการหมุนรอบตัวเองกับการหมุนแบบรอบจักรวาลมีต่างๆกัน จึงสามารถกําหนดพารามิเตอร์ในรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพวัตถุดิบกรุณาพิจารณาใช้เทคโนโลยีของเราให้เป็นส่วนสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ ลดต้นทุนการผลิต ไม่เฉพาะส่วนที่กําลังจะเข้าสู่ Mass production เท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนของ Mass production เดิมที่ดําเนินการอยู่แล้วด้วย

 • เครื่องปั่นผสม Planetary Centrifugal Mixer ARE-400 TWIN ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว เครื่องปั่นผสม Planetary Centrifugal Mixer ARE-400 TWIN ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว
  • แคตตาล็อก

  เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแขวน 2ชิ้น ซึ่งติดตั้งกลไกโครงสร้างมาตรฐานที่อัตราส่วนระหว่างการหมุนรอบตัวเองกับการหมุนแบบรอบจักรวาลผันแปรได้สามารถปั่นผสมและขจัดฟองอากาศได้มากสุดในปริมาณ 500ml/800g (gross) และยังเลือกใช้ Sensor unit ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นเทคโนโลยีแบบไม่สัมผัส (option) จากการที่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิวัตถุดิบในภาชนะบรรจุได้อย่างเป็น Real time ทําให้สามารถกําหนดสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุด และทําใหม่ได้อีก แม้จะเป็นวัตถุดิบที่ควบคุมอุณหภูมิได้ยากก็ตามที่แผ่นหลังของเครื่องนี้ ได้จัดเตรียม Connector ไว้เป็นมาตรฐานสําหรับต่อเข้ากับ PC (USB Type B) และสามารถเซ็ตพารามิเตอร์ มอนิเตอร์อุณหภูมิ ตลอดจนจํานวนครั้งที่เครื่องหมุนทํางานได้

 • Wet Nano Pulverizer NP-100 ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลไปพร้อมกัน Wet Nano Pulverizer NP-100 ที่หมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลไปพร้อมกัน
  • แคตตาล็อก

  เป็นเครื่องบดโดยเฉพาะ อัตราการหมุนรอบตัวเองกับการหมุนแบบรอบจักรวาลมีความเหมาะสมสูงสุดทําให้เกิดพลังงานจากการชนกระแทก(collision energy) มากที่สุดเครื่องปั่นผสม Nano Pulverizer NP-100นั้น แรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบตัวเองและหมุนแบบรอบจักรวาลพร้อมกันในตัว จะทําให้เกิดพลังงานที่แรงมากจนสามารถเพิ่มความเร็วแก่สื่อแรงบด (Zirconia ball) และทําการบดวัตถุดิบ Wet Pulverizer นั้น ตามหลักการ ยากที่จะบดวัตถุดิบ 3ไมครอนได้, Wet construction method นั้น สามารถใช้ Nano Pulverizer ได้

ข้อมูลบริษัท

THINKY CORPORATION THINKY CORPORATION
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP