Vertically articulated robot TVL500 ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Vertically articulated robot TVL500

Vertically articulated robot TVL500

เป็นหุ่นยนต์Vertically articulated ที่มีแขนยาว 500 mm
สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและขนส่งหรือทำการประกอบในที่ทำงานที่มีพื้นที่น้อยได้ และยังมีระบบการทำงานที่ใช้งานได้ครบถ้วน, คุณสมบัติระดับ Top class

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

ข้อมูลบริษัท

TOSHIBA MACHINE CO., LTD. TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

- ประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิภาพสูงระดับโลก (STD Cycle time : 0.3 วินาที)

- รุ่นเล็ก
ความยาวแขน 500 mm ทำให้หมุนระยะแคบได้, สามารถวางในที่ทำงานที่มีพื้นที่น้อย

- ความสะดวกที่มากมาย
ประกอบ Service tap ที่สามารถใช้ในการยึดติดสายไฟหรืออุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องอัดอากาศ
ใช้ร่อง T ที่ Arm อันแรก ซึ่งช่วยเพิ่มให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
และยังสามารถประกอบเข้าที่ด้านข้างของเครื่องได้อีกด้วย

- Option ครบถ้วน
ถูกปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการใช้งานของลูกค้า สามารถเลือกตำแหน่ง I/O Panel ได้จาก 3 ประเภท
ได้มีการเพิ่ม Option ที่รองรับสภาพแวดล้อม, การใช้งานในการทำงาน เช่น เพิ่มการป้องกันฝุ่น เข้าไปอีกด้วย

- Controller แบบใหม่
ใช้ Controller สำหรับ Vertically articulated robot TVL500 ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานพื้นฐานแบบมองเห็นได้ด้วยตาเข้าไป

ตัวอย่างการนำไปใช้

●ชิ้นส่วนรถยนต์
เซลล์ที่ประกอบชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆ, เซลล์ที่ทำการแบ่งหรือเปลี่ยนชิ้นงาน, เซลล์สำหรับประกอบชิ้นส่วน, Handling ของชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแผ่นๆ, เซลล์กำจัดครีบ, เซลล์การทำงานกับรู, Tap แบบอัตโนมัติ, เซลล์ที่ล็อคแหวนสกรู (Nut), สลักเกลียว(Bolt)

●เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
เซลล์ที่แบ่งหรือเปลี่ยนชิ้นงาน, เซลล์ประกอบชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆ, เซลล์ประกอบชิ้นส่วน, Handling สำหรับชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแผ่นๆ, เซลล์การทำงานกับรู, Tap แบบอัตโนมัติ, เซลล์ที่แหวนสกรู (Nut), สลักเกลียว(Bolt), เพดาน(Ceiling)

●Electronics
เซลล์ประกอบชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆ, เซลล์ประกอบชิ้นส่วน, Handling สำหรับชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแผ่นๆ

●เครื่องใช้ไฟฟ้า
เซลล์ที่แบ่งหรือเปลี่ยนชิ้นงาน

●อุปกรณ์ทางการแพทย์
อุปกรณ์จัดวาง(Palletizing), เซลล์ที่แบ่งหรือเปลี่ยนชิ้นงาน

●การแปรรูปกระจก
การจัดการ(Handling) สำหรับชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแผ่นๆ

●เครื่องมือสื่อสาร
เซลล์ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ

●เซมิคอนดัคเตอร์(Semiconductor)
อุปกรณ์จัดวาง(Palletizing)

แคตตาล็อก

Vertically Articulated Robot TVL/TV Series

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP