รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

SHIBAURA MACHINE CO., LTD.

SHIBAURA MACHINE CO., LTD.

Best Partner of Leading Industries

เนื้อหาของกิจการ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องฉีดขึ้นรูป, Diecasting machines, เครื่องอัดขึ้นรูป, Nano processing system, เครื่องแปรรูป,FA Controller, Servo motor, หุ่นยนต์สำหรับการเกษตร, การผลิตงานแปรรูปตามคำสั่ง, เครื่องจักรที่ใช้แรงดันน้ำมัน, เครื่องที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดัคเตอร์(Semi-conductor) เป็นต้น

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของSHIBAURA MACHINE CO., LTD.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของSHIBAURA MACHINE CO., LTD.

เค้าโครงบริษัท

In April 2020, Toshiba Machine Co., Ltd. will be renamed Shibaura Machine Co., Ltd.
The new company name “Shibaura Machine” embodies our DNA that has continued to evolve by contribution to society through manufacturing, and we will achieve even greater innovation together with our customers without forgetting this DNA.

รหัสไปรษณีย์

4108510

พื้นที่/ประเทศ

Shizuoka, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

2068-3 Ooka Numazu-shi

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

03/1949

เงินลงทุน

12,484 million JPY

จำนวนพนักงาน

มากกว่า 1001 คน

TEL

FAX

+81-55-925-6527

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

https://www.shibaura-machine.co.jp

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Shibaura Machine Co., Ltd.

ที่อยู่

2068-3, Ooka, Numazu-shi, Shizuoka-ken 410-8510, Japan

URL

https://www.shibaura-machine.co.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ SHIBAURA MACHINE CO., LTD. ได้

PAGE TOP