รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

BEST SOLUTION

เนื้อหาของกิจการ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องฉีดขึ้นรูป, Diecasting machines, เครื่องอัดขึ้นรูป, Nano processing system, เครื่องแปรรูป,FA Controller, Servo motor, หุ่นยนต์สำหรับการเกษตร, การผลิตงานแปรรูปตามคำสั่ง, เครื่องจักรที่ใช้แรงดันน้ำมัน, เครื่องที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดัคเตอร์(Semi-conductor) เป็นต้น

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของTOSHIBA MACHINE CO., LTD.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของTOSHIBA MACHINE CO., LTD.

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

4108510

พื้นที่/ประเทศ

Shizuoka, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

2068-3 Ooka Numazu-shi

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

03/1949

เงินลงทุน

12,484 million JPY

จำนวนพนักงาน

มากกว่า 1001 คน

TEL

FAX

+81-55-925-6527

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.toshiba-machine.co.jp/en/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TOSHIBA MACHINE CO., LTD. ได้

PAGE TOP