รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

SiC Device[vol.2]

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ผู้ผลิตชั้นนํา ROHM! ขอแนะนําโมดูล 'Full SiC' สําเร็จรูปเป็นครั้งแรก ผู้ผลิตชั้นนํา ROHM! ขอแนะนําโมดูล 'Full SiC' สําเร็จรูปเป็นครั้งแรก
    • แคตตาล็อก
    • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

    โมดูล Full-SiC ที่มีการรวมของ SiC MOSFETs และ SBDs เข้าด้วยกันอย่างเต็มรูปแบบ โดยการใช้โครงสร้างสนามไฟฟ้ากับวิธีการตรวจสอบแบบใหม่มาช่วยในการพัฒนาความน่าเชื่อถือ ของระบบการผลิตโมดูล Full-SiC ดังนั้นโมดูลใหม่ที่มาจากการรวมของ SiC MOSFETs และ SBDs ซึ่งทํางานในย่านความถี่สูงกว่า 100kHz (ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม) นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนความเร็วสูงรวม บวกกับการสูญเสียต่ํา ทําให้โมดูลนี้เหมาะกับการนําไปใช้แทน Si IGBTs 200-400A

ข้อมูลบริษัท

บริษัทโรม บริษัทโรม
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP