รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

MOSFET

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • MOSFETs PrestoMOSTM ที่ความเร็ว TRR และแรงดันต้านทานสูง MOSFETs PrestoMOSTM ที่ความเร็ว TRR และแรงดันต้านทานสูง
    • แคตตาล็อก
    • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

    PrestoMOSTM ของโรม ที่มีแรงดันต้านทานสูง เหมาะสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้อินเวอร์เตอร์ Switching ที่มีความเร็วสูงรวมกับไดโอดชนิดที่มีประสิทธิภาพ trr สูงส่งผลให้การสูญเสียลดลง ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสามารถออกแบบเซ็ตให้มีการออกแบบที่มีขนาดเล็กลง

ข้อมูลบริษัท

บริษัทโรม บริษัทโรม
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP