รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

KURABO INDUSTRIES LTD.

KURABO INDUSTRIES LTD.

เนื้อหาของกิจการ

- ธุรกิจอิเลคโทรนิคส์
ผลิต,จัดจําหน่าย, ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสี, การควบคุมการผลิต, CAD ตลอดจนระบบการตรวจสอบและการตรวจวัดต่างๆ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ KURABO INDUSTRIES LTD. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของKURABO INDUSTRIES LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

5418581

พื้นที่/ประเทศ

Osaka, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

4-31, 2-chome, Kyutaro-machi, Chuo-ku

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

09/03/1888

เงินลงทุน

22 billion JPY

จำนวนพนักงาน

มากกว่า 1001 คน

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ KURABO INDUSTRIES LTD. ได้

PAGE TOP