Vertical Machining Center GENOS M ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Vertical Machining Center GENOS M

Vertical Machining Center GENOS M GENOS-M

ความแม่นยําของเครื่องที่ยืนยันถึงคุณภาพและความแข็งแกร่งสูง
ความสามารถในการผลิตที่เกินกว่าความคาดหมายและการใช้งานที่ง่ายดั่งความต้องการของลูกค้า
ร้านเครื่องจักรทั่วโลกปรารถนาเครื่องจักรแบบนี้ ซึ่งโอคุมะได้เผลิญกับความท้าทายที่ทําให้เกิดเครื่องจักร GENOS
ที่มีคุณภาพสูงระดับโลก เทคนิคของโอคุมะนั้นถือเป็นการค้นพบที่นําสมัยของอุตสาหรรมการผลิต
ที่ค้นหาความสมดุลของคุณภาพและราคาที่ไม่สูง

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

GENOS-M

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.okuma.co.jp/english/product/vmc/index5.html

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  ชิ้นส่วนเครื่องจักร  เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง・การทำเหมือง

ข้อมูลบริษัท

Okuma Techno (Thailand) Ltd Okuma Techno (Thailand) Ltd

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

● แกนหมุนที่เร็ว ทรงพลัง และมีอายุการใช้งานได้นาน (การหล่อลื่น: ไส้กรองน้ํามัน)
● โครงสร้างความแข็งแกร่งสูงที่สุด
・การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างอย่างจริงจัง
・การใช้ลูกบอลนําร่องเพื่อความแข็งแกร่งสูงโดยมีโครงร่างเป็นแนวทแยง
・การจัดวางโครงร่างแนวตรงที่แข็งแกร่งบนแท่น โดยไม่เคลื่อนที่น็อตกลม
● แนวความคิดแหล่งความร้อนที่เป็นมิตร
・การเปลี่ยนรูปจากแหล่งความร้อนตามระยะเวลา: น้อยกว่า 8μm
(อุณหภูมิห้องเปลี่ยน 8 องศาเซลเซียส (ใช้ TAS-C)

<GENOS M460-VE>
ขนาดแท่น: 1,000 X 460 ม.ม.
ขอบเขตการทํางาน: X762, Y460, Z460มม.

<GENOS M560-V>
ขนาดแท่น: 1,300 X 560 ม.ม.
ขอบเขตการทํางาน: :X1,050, Y560, Z460 ม.ม.

สำนักงานขายและตัวแทนจำหน่าย

Okuma Techno (Thailand) Ltd

http://www.okumathai.com/contact/index.html

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
38 Motorway Road, Kweang Prawet, Khet Prawet, Bangkok 10250 Thailand
TEL:+66-2322-2445

แคตตาล็อก

Machine Tools

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP