1-Saddle CNC Lathes GENOS LⅡ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

1-Saddle CNC Lathes GENOS LⅡ

1-Saddle CNC Lathes GENOS LⅡ

GENOS L250Ⅱ/ L400Ⅱ
การเปลี่ยนแปลงขีดจํากัดเพื่อความสามารถในการผลิตที่สูงและการใช้งานที่ง่ายอย่างสมบูรณ์จากมุมมองผู้ใช้
ร้านเครื่องจักรทั่วโลกปรารถนาเครื่องจักรแบบนี้
ซึ่งโอคุมะได้เผลิญกับความท้าทายที่ทําให้เกิดเคื่องจักร GENOS ที่มีคุณภาพสูงระดับโลก
เทคนิคของโอคุมะนั้นถือเป็นการค้นพบที่นําสมัยของอุตสาหรรมการผลิตที่ค้นหาความสมดุลของคุณภาพและราคาที่ไม่สูง

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

วีดีโอ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  ชิ้นส่วนเครื่องจักร

ข้อมูลบริษัท

Okuma Techno (Thailand) Ltd Okuma Techno (Thailand) Ltd

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

1-Saddle CNC Lathes GENOS LⅡ

เครื่องกลึง CNC ใหม่ทั่วโลกชองโอคุมะ หรือรุ่น GENOS LⅡ
เป็นเครื่องที่มีระบบทํางานหลายภารกิจแบบง่ายด้วยค่าสมรรถณะที่เหนือกว่า
เครื่องจักรชุดนี้เป็นการรวมความเรียบง่ายของโครงสร้างเครื่องคุณภาพสูง
และความง่ายต่อการใช้งานด้วยการเปลี่ยนแปลงขีดจํากัดมากมายเพื่อรับมือกับ
งานแท่งเหล็กชิ้นเล็กๆ จนกระทั่งงานบาร์เหล็กแท่งใหญ่ที่ซับซ้อน
รุ่น GENOS LH นี้ถือเป็นเครื่องจักรที่สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

สำนักงานขายและตัวแทนจำหน่าย

Okuma Techno (Thailand) Ltd

http://www.okumathai.com/contact/index.html

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
38 Motorway Road, Kweang Prawet, Khet Prawet, Bangkok 10250 Thailand
TEL:+66-2322-2445

แคตตาล็อก

Machine Tools

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP