5-Axis Auto Tuning System ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

5-Axis Auto Tuning System

5-Axis Auto Tuning System

“เทคโนโลยีอัจฉริยะ”ของโอคุม่า ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มความสามารถในการผลิตของลูกค้า

ฟังก์ชั่น “5-axis Auto Tuning System” ใช้หัวโพรบสัมผัสและทรงกลมมาตรฐานทำการวัด “ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต” แล้วใช้ผลการคำนวณทำการควบคุมการชดเชยเพื่อปรับความแม่นตรงของการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร5แกน จึงทำให้ได้ความแม่นตรงของการขึ้นรูป5แกนซึ่งเหนือขึ้นอีกระดับ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

วีดีโอ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.okumathai.com/onlyone/fivetuning/index.html

ข้อมูลบริษัท

Okuma Techno (Thailand) Ltd Okuma Techno (Thailand) Ltd

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

5-Axis Auto Tuning System

สำหรับเครื่องจักรขึ้นรูป5แกนซึ่งขึ้นรูปหลายพื้นผิวมีความจำเป็นที่จะต้องชดเชย“ค่าผิดพลาดทางเรขาคณิต”
หลายประเภท เช่นการเคลื่อนของจุดศูนย์กลางของแกนหมุน ในที่ผ่านมาการชดเชยโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งแม้
จะใช้เวลานานก็สามารถชดเชยได้เพียง4ประเภทเท่านั้น ในขณะที่5-axis Auto Tuning Systemใช้เวลาเพียง
10นาทีก็สามารถวัดและชดเชยได้11ประเภทโดยอัตโนมัติ

แคตตาล็อก

Intelligent Technology
User's Voice vol.11

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP