รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

CKD Corporation

CKD Corporation

เนื้อหาของกิจการ

จะทําการขาย ผลิต และพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องAutomatic Machine, อุปกรณ์Absodex, Pneumatic control equipment,
อุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อน, อุปกรณ์ที่ใช้งานเกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์Pneumatic, Fine System equipment, Fluid control equipment,
Control equipment เป็นต้น

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ CKD Corporation ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของCKD Corporation

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

อุปกรณ์อัตโนมัติ, อุปกรณ์ประหยัดแรงงาน, อุปกรณ์นิวเมติกควบคุม, อุปกรณ์ขับเคลื่อน, อุปกรณ์นิวเมติก, อุปกรณ์ควบคุมของไหล, อุปกรณ์ควบคุม การพัฒนาการผลิตและการขายของฟังก์ชั่นอุปกรณ์

รหัสไปรษณีย์

4858551

พื้นที่/ประเทศ

Aichi, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

250, Ouji 2-chome, Komaki

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.ckd.co.jp/english/index.htm

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ CKD Corporation ได้

PAGE TOP