บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จํากัด แมชชีนทูล เทคนิคอล เซ็นเตอร์ [ศูนย์เทคนิคอล กรุงเทพฯ] (7398)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จํากัด แมชชีนทูล เทคนิคอล เซ็นเตอร์ [ศูนย์เทคนิคอล กรุงเทพฯ]

บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จํากัด แมชชีนทูล เทคนิคอล เซ็นเตอร์ [ศูนย์เทคนิคอล กรุงเทพฯ]

เราพยายามเป็น "ผู้ให้คําอธิบายอย่างใกล้ชิด" เราจะร่วมกันแก้ปัญหาและซื่อสัตย์ต่อความไว้วางใจของคุณโดยยึด "ความพึงพอใจ" ของคุณเป็นที่ตั้ง

เนื้อหาของกิจการ

เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จํากัด แมชชีนทูล เทคนิคอล เซ็นเตอร์ [ศูนย์เทคนิคอล กรุงเทพฯ] ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของบราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จํากัด แมชชีนทูล เทคนิคอล เซ็นเตอร์ [ศูนย์เทคนิคอล กรุงเทพฯ]

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จํากัด แมชชีนทูล เทคนิคอล เซ็นเตอร์ [ศูนย์เทคนิคอล กรุงเทพฯ]

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

เราได้พบความท้าทายต้องทําให้บรรลุผลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมตอบสนองการดํารงค์ชีวิตของเราและผลิตวัสดุขนาดใหญ่หรือผลิตชิ้นส่วนที่ขนาดเล็กมีละเอียดแม่นยําสูง

เราต่างคิดค้นที่จะลดเวลา หรือปรับปรุง
ให้เครื่องจักร CNC เป็นเครื่องมือที่ผลิตชิ้นงานให้มีความเที่ยงตรงสูงและซับซ้อน
ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กกล้า
Brother ต้องการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้การช่วยเหลือ

ในปี 1985 Brother มีแนวความคิดที่จะออกแบบเครื่องจักรที่รวมการทํางานเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ชื่อว่า "CNC Tapping center" และเริ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรเวลาต่ามา
ในแรกเริ่มต้น, เราดูแลลูกค้าด้วยดีเสมอมา
พัฒนาและเพิ่มการผลิตให้มากขึ้นตามความต้องการ

เมื่อลูกค้ามีคําถาม "ทําอย่างไรที่จะลดเวลาการทํางานลง 0.1 วินาที" เราจะจัดเตรียมและออกแบบพัฒนาตามที่ลูกค้าต้องการ" คือคําตอบของเรา

เรามีความพยายามที่จะออกแบบเครื่องจักรตามที่ลูกค้าต้องการในแต่ละประเภทต่างๆและดูแลเอาใจใส่ในรายละเอียดที่สําคัญเล็กน้อย

รหัสไปรษณีย์

10250

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

317 Pattanakarn Road, Pravet Sub-District, Pravet District, Bangkok 10250 Thailand.

TEL

FAX

(66)2321-5913

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

https://machinetool.global.brother/en-ap/index.aspx

สำนักงานขายและตัวแทนจำหน่าย

บริษัท ยามาเซ่น ประเทศไทย จํากัด

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
1230 RAMA 9 ROAD, KWANG SUANLUANG, KHET SUANLUANG

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

ที่อยู่

1-5, Kitajizoyama Noda-cho, Kariya 448-0803, Japan

URL

http://www.brother.co.jp/product/machine/index.htm

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จํากัด แมชชีนทูล เทคนิคอล เซ็นเตอร์ [ศูนย์เทคนิคอล กรุงเทพฯ] ได้

PAGE TOP