Small vacuum Pumps Catalog(Japanese Version) แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Small vacuum Pumps Catalog(Japanese Version)

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • DAP/DA/DAT Series Dry Vacuum pumps DAP/DA/DAT Series Dry Vacuum pumps
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  【ภาพรวมของผลิตภัณฑ์】 ● เป็นปั๊มสูญญากาศที่สามารถผลิตผลงานมากมายซึ่ง มี Standard type ของ Dry vacuum pump ● เป็นปั๊มแบบแห้งที่ไม่มีการใช้น้ํามันที่บริเวณรอยต่อ ● เป็นปั๊มสูญญากาศที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยโดยภายในจะมีลักษณะเป็นการกู้การทํางานแบบ Thermal protector ● สามารถทํางานได้ในบรรยากาศปกติ,มีโครงสร้างที่ไม่ยุ่งยาก ● สามารถบํารุงรักษาได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ทางบริษัท ULVAC ประเทศไทย กําลังรับสมัครตัวแทนจําหน่าย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับ ULVAC ประเทศไทย

 • DAU/DTU Series Dry Vacuum pumps DAU/DTU Series Dry Vacuum pumps
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย • เป็นปั๊มแบบแห้งที่ไม่มีการใช้น้ํามันที่บริเวณรอยต่อ • สามารถทําความดันตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย High vacuum pumpที่เป็น Dry vacuum pump • เป็นปั๊มที่สามารถใช้งานกับปั๊มในการช่วย Turbo molecule pump • เป็นปั๊มสูญญากาศที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยโดยภายในจะมีลักษณะเป็นการกู้การทํางานแบบ Thermal protector • เป็นปั๊มสูญญากาศที่สามารถทํางานได้ในบรรยากาศปกติ • มีโครงสร้างที่ไม่ยุ่งยากและเป็นปั๊มแบบสูญญากาศที่สามารถบํารุงรักษาได้โดยไม่ยุ่งยาก

 • DTC Series Dry Vacuum pumps DTC Series Dry Vacuum pumps
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย • เป็น Dry vacuum pump ที่เป็นแบบ Chemicalที่เหมาะสมกับการดูดก๊าซกัดกร่อนและทนต่อตัวทําละลายอินทรีย์ • เป็นปั๊มสูญญากาศที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยโดยภายในจะมีลักษณะเป็นการกู้การทํางานแบบ Thermal protector • เป็นปั๊มสูญญากาศที่สามารถทํางานได้ในบรรยากาศปกติ • มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและเป็นปั๊มแบบสูญญากาศที่สามารถบํารุงรักษาได้ง่าย

 • DOP Series Dry Vacuum Pumps DOP Series Dry Vacuum Pumps
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย • เป็นปั๊มที่มีความเหมาะสมกับ suction แบบเคลื่อนที่ • เป็น Dry vacuum pump ที่ไม่จําเป็นต้องมีการใช้น้ำมันในจุดข้อต่อเชื่อม • เป็นปั๊มสุญญากาศที่สามารถทํางานได้ในบรรยากาศปกติ • มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและเป็นปั๊มแบบสุญญากาศที่สามารถบํารุงรักษาได้ง่าย

 • DIS/DISL Series Dry Vacuum Pumps DIS/DISL Series Dry Vacuum Pumps
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย • เป็นปั๊มสูญญากาศที่มีขนาดเล็กแต่ปริมาณในการดูดอากาศออกทําได้มาก • สามารถทําความดันตามที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุดในฐานะ Dry vacuum pump • ยับยั้งการควบแน่นของน้ำจากการใช้ Air Flash

 • GHD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps GHD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย • การเลือกใช้งาน Magnet couplingจะทําให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ํามันจาก shaft seal สามารถยืดอายุการใช้งานได้ • การใส่วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับลงไปด้านล่างท่อ Suction เมื่อปั๊มหยุดการทํางานจะปล่อยให้อากาศออกไปด้านนอกโดยอัตโนมัติ ไม่ทําให้น้ํามันเข้าไปเปื้อนภายในห้อง Chamber

 • GLD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps GLD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย • มีการใส่ Multi range Universal thermol • มีการรวมสายแบบใหม่ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้กับแรงดันไฟฟ้าที่มาก • มีการใส่เครื่องป้องกันการไหลย้อนของน้ํามัน gas balance เครื่องบังคับการจ่ายน้ํามันและอื่นๆอีกหลายอย่าง

 • GCD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps GCD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย • ปั๊มชนิดที่ใช้งานกับสารเคมี ที่ต้องมีการทํา Surface treatment ต่างๆที่มีจุดที่ผิวสัมผัสกับสารเคมี • ก๊าซเฉพาะด้านที่ใช้งานทางด้านวัติสดุกึ่งตัวนํา หรือทางด้านสารเคมี ปั๊มดูดสูญญากาศที่เหมาะสมต่อการใช้งานในการดูดตัวทําละลาย

 • MBS Series Mechanical Booster Pump MBS Series Mechanical Booster Pump
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย • เป็น Roots vacuum pump แบบเล็ก • ด้วยความเร็วในการดูดของปั๊มตัวช่วย ในขอบเขตแรงดันที่ลดลง สามารถเพิ่มขนาดความเร็วในการดูดให้เพิ่มมากขึ้นได้

 • VM Series High Vacuum Pumping Systems VM Series High Vacuum Pumping Systems
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย • เครื่อง High vacuum exhaust ที่มีขนาดเล็กที่ใช้ Mechanical booster pump/Oil rotary vacuum pump • การต่อและการ compact pipe

ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD. บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP