Wire Rod (Hard steel wire・Piano wire・Stainless steel wire・Copper products) แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Wire Rod (Hard steel wire・Piano wire・Stainless steel wire・Copper products)

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ค้าปลีกเหล็กสำหรับทำเครื่องมือเหล็ก (เครื่องมือเหล็กสำหรับงานความเย็น, เครื่องมือเหล็กสำหรับงานความร้อน, เครื่องมือเหล็กที่ใช้ความเร็วสูง, เหล็กสำหรับแม่พิมพ์พลาสติก) ในประเทศไทย ค้าปลีกเหล็กสำหรับทำเครื่องมือเหล็ก (เครื่องมือเหล็กสำหรับงานความเย็น, เครื่องมือเหล็กสำหรับงานความร้อน, เครื่องมือเหล็กที่ใช้ความเร็วสูง, เหล็กสำหรับแม่พิมพ์พลาสติก) ในประเทศไทย
  • แคตตาล็อก

  [รายการเครื่องมือเหล็ก] ■ เหล็กสำหรับงานเย็น การนำไปใช้ : เหล็กสำหรับDieงานเย็นอเนกประสงค์, เหล็กสำหรับDieงานเย็นชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง, เหล็กDieงานเย็นที่มีความทนทานสูง, เหล็กที่เป็นรูปทรงสำหรับงานเย็นอเนกประสงค์, เหล็กสำหรับทำเครื่องมือคาร์บอน, กรอบเหล็ก และเหล็กแข็ง ประเภทวัสดุ : SLD/SLD-MAGIC/ARK1/SGT/YCS3/HMD5/ ■ เหล็กสำหรับงานร้อน การนำไปใช้ : เหล็กสำหรับแม่พิมพ์งานร้อนอเนกประสงค์, เหล็กสำหรับแม่พิมพ์Die castแบบใหม่, เหล็กเกรดคุณภาพสูง DAC ประเภทวัสดุ : DAC/DAC-MAGIC/DAC-S ■ เหล็กสำหรับงานที่ใช้ความเร็วสูงและเหล็กสำหรับงานความเร็วสูงแบบอเนกประสงค์ การนำไปใช้ : Matrix high speed ที่มีความทนทานสูง, Matrix high speed ที่มีความทนทานสูงและมีความแข็งมาก, Matrix high speed สำหรับงานร้อนและเย็น ประเภทวัสดุ : YXM1/YXR3/YXR7/YXR33 ■ เหล็กสำหรับแม่พิมพ์พลาสติก การนำไปใช้ : เหล็กสำหรับงานพลาสติกอเนกประสงค์ยุคใหม่, เหล็กขนาดกลางและใหญ่สำหรับงานพลาสติกที่มีความละเอียด, เหล็กสำหรับแม่พิมพ์พลาสติกอเนกประสงค์, เหล็กสำหรับงานพลาสติกที่มีความละเอียด ประเภทวัสดุ : HPM-MAGIC/HPM-PRO/HPM7/HPM1 กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ค้าปลีกแท่งเหล็กสำหรับงานดึงเย็น (เหล็กธรรมดา, เหล็กfree-cutting steel, เหล็กชนิดพิเศษ, เหล็กสแตนเลส) ในประเทศไทย ค้าปลีกแท่งเหล็กสำหรับงานดึงเย็น (เหล็กธรรมดา, เหล็กfree-cutting steel, เหล็กชนิดพิเศษ, เหล็กสแตนเลส) ในประเทศไทย
  • แคตตาล็อก

  [รายการแท่งเหล็กดึงเย็น] ■ เหล็กสำหรับทำโครง การนำไปใช้ : เหล็กธรรมดา, เหล็กคาร์บอน, เหล็กอัลลอยด์ ประเภทวัสดุ : SS400(SGD3)・S15C~S45C・SCM415/SCM435 ■ โลหะfree-cutting เกรดวัสดุ การนำไปใช้ : ธาตุกัมมะถัน, ส่วนผสมตะกั่วและกัมมะถัน ประเภทวัสดุ : SUM22・SUM24L/S45CL(F)/SCM415L/SCM435L ■ โลหะแท่งยาว การนำไปใช้ : เกรดวัสดุสำหรับทำเครื่องมือ ประเภทวัสดุ : SK4F(SK95)/SKS21/SKD11/SKD61/SKH51 ■ เหล็กสแตนเลส การนำไปใช้ : ประเภท Ni และ Cr, สแตนเลสแบบ free-cutting ประเภทวัสดุ : SUS303/304/316/403/430/416・SUS303CU/SUS430F/ASK3000S/ASK3200/ASK8000 ■ วัสดุที่มีอำนาจแม่เหล็ก การนำไปใช้ : SUS ที่มีอำนาจแม่เหล็ก, เกรดวัสดุ (ชนิด free-cutting) ประเภทวัสดุ : KM31/KM35F/KM38・SUYB/ME1F

 • ค้าปลีกแท่งเหล็กขัดเงาชนิดพิเศษ, แท่งเหล็กที่ผ่านกระบวนการความร้อน, แท่งเหล็กสแตนเลส, ทองแดงที่ผ่านการดึง ค้าปลีกแท่งเหล็กขัดเงาชนิดพิเศษ, แท่งเหล็กที่ผ่านกระบวนการความร้อน, แท่งเหล็กสแตนเลส, ทองแดงที่ผ่านการดึง
  • แคตตาล็อก

  ■ แท่งเหล็กขัดเงาชนิดพิเศษ เกรดวัสดุ : SK95M, SK85M, S60CM, S45CM, แท่งเหล็กดึงเย็น S65CM และ SK85, แท่งเหล็กดึงเย็น S60C ผู้ผลิต : Nippon Kinzoku, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. ■ แท่งเหล็กที่ผ่านกระบวนการความร้อน เกรดวัสดุ : SK95, SK85, S65C, แท่งเหล็กS60C ที่ทำให้แข็ง แท่งเหล็กเบนไนท์ แท่งเหล็กTF , PK, GIN 6 ผู้ผลิต : Nippon Kinzoku ■ แท่งเหล็กสแตนเลส เกรดวัสดุ : SUS301, 304, 316, 420J2, XM15J1 / SUS301, 304, 631CSP ผู้ผลิต : Nippon Kinzoku, Nisshin Steel, Nippon Metal Industry, Kaishin Ind. ■ ทองแดงที่ผ่านการดึง เกรดวัสดุ : ทองแดงและทองแดงผสมอัลลอยด์, ทองแดงผสมฟอสฟอรัส, ทองแดงเบริลเลี่ยม ผู้ผลิต : Mitsui Sumitomo Metal Mining Brass & Copper, Uji Copper & Alloy, Harada Metal Industry, NGK Insulators, Materion ■ อะลูมิเนียม เกรดวัสดุ : อะลูมิเนียมผสมอัลลอยด์ ผู้ผลิต : Sumitomo Light Metal Industries ■ แมกนีเซียม เกรดวัสดุ : แมกนีเซียมผสมอัลลอยด์ ผู้ผลิต : Hitachi Metals, Nippon Kinzoku ■ แถบเหล็กขัดเงาชนิดพิเศษ เกรดวัสดุ : SK95M, SK85M, S60CM, S45CM, แถบเหล็กดึงเย็น S65CM และ SK85,แถบเหล็กดึงเย็น S60C ผู้ผลิต : Nippon Kinzoku, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. ■ แถบเหล็กที่ผ่านกระบวนการความร้อน เกรดวัสดุ : SK95, SK85, S65C, แถบเหล็ก S60C ที่ทำให้แข็ง แถบเหล็กเบนไนท์ แถบเหล็ก TF , PK, GIN 6 ผู้ผลิต : Nippon Kinzoku ■ แถบเหล็กสแตนเลส เกรดวัสดุ : SUS301, 304, 316, 420J2, XM15J1 / SUS301, 304, 631CSP ผู้ผลิต : Nippon Kinzoku, Nisshin Steel, Nippon Metal Industry, Kaishin Ind. ■ ทองแดงที่ผ่านการดึง เกรดวัสดุ : ทองแดงและทองแดงผสมอัลลอยด์, ทองแดงผสมฟอสฟอรัส, ทองแดงเบริลเลี่ยม ผู้ผลิต : Mitsui Sumitomo Metal Mining Brass & Copper, Uji Copper & Alloy, Harada Metal Industry, NGK Insulators, Materion ■ อะลูมิเนียม เกรดวัสดุ : อะลูมิเนียมผสมอัลลอยด์ ผู้ผลิต : Sumitomo Light Metal Industries ■ แมกนีเซียม เกรดวัสดุ : แมกนีเซียมผสมอัลลอยด์ ผู้ผลิต : Hitachi Metals, Nippon Kinzoku

 • ค้าปลีกเส้นลวด, เหล็กเส้นชนิดแข็ง, สายเปียโน, ลวดสแตนเลส, ทองแดงที่ผ่านการดึง ค้าปลีกเส้นลวด, เหล็กเส้นชนิดแข็ง, สายเปียโน, ลวดสแตนเลส, ทองแดงที่ผ่านการดึง
  • แคตตาล็อก

  ■ ลวดสแตนเลส เกรดวัสดุ : SUS304WPB, SUS631WPC, SUS304-W1, SUS304-W2, SUS316, SUSXM7, SUS430, SUS410, SUS420J2, SUS420F ผู้ผลิต : Suzuki-Sumiden Stainless Steel Wire, Micro & Fine Technology, Shinko Wire Company ■ สายเปียโน เกรดวัสดุ : SWP-A, SWP-B, SWP-V, สายเปียโนยืดตรง ผู้ผลิต : Sumitomo (SEI) Steel Wire Corp., Suzuki Metal Industry, Rokko Wire, Sugita Wire Inc., JFE Technology-wire, corp., BEKAERT ■ เหล็กเส้นชนิดแข็ง เกรดวัสดุ : SW-A (SW40C), SW-B (SW60C), SW-C (SW70C, SW80C), เหล็กเส้นชนิดแข็งยืดตรง ผู้ผลิต : Sumitomo (SEI) Steel Wire Corp., Suzuki Metal Industry, Rokko Wire, Sugita Wire Inc., JFE Technology-wire, corp., BEKAERT

 • รับแปรรูปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุที่มีอำนาจแม่เหล็ก, ผลิตภัณฑ์ Lost Wax (ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการหล่อแบบที่มีความละเอียด), MIM (ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง) รับแปรรูปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุที่มีอำนาจแม่เหล็ก, ผลิตภัณฑ์ Lost Wax (ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการหล่อแบบที่มีความละเอียด), MIM (ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง)
  • แคตตาล็อก

  ■■ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุที่มีอำนาจแม่เหล็ก จุดเด่น : การใช้แม่เหล็กประสิทธิภาพสูงในสายงานต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เป็นต้น ชนิด : เฟอร์ไรท์, แร่หายาก, แม่เหล็กหล่อ, แม่เหล็กพลาสติก, แร่ชนิดต่างๆที่นำมาใช้ประยุกต์ได้ รูปทรง : ทรงกระบอก, วงแหวน, สี่เหลี่ยม, ปล้อง เป็นต้น การจัดการพื้นผิวแม่เหล็กที่เป็นแร่หายาก : การชุบด้วย Ni, การชุบสีผิวด้วยไฟฟ้า, การชุบด้วยอะลูมิเนียม เป็นต้น ■■ Lost wax (ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการหล่อแบบที่มีความละเอียด) จุดเด่น : ช่วยพัฒนาการรวมชิ้นส่วนหลายชนิดให้เป็นหนึ่งเดียวและช่วยลดน้ำหนักที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้เบาขึ้น ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้ วัสดุ : สแตนเลส, เหล็กชนิดพิเศษ, เหล็กทนความร้อน เป็นต้น ■■ MIM (ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง) จุดเด่น : วิธีการผลิตที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปทรงอิสระที่เกิดจากการฉีดขึ้นรูปกับคุณสมบัติของโลหะผง ซึ่งเหมาะแก่งานผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กที่มีรูปทรงสามมิติอย่างยิ่ง วัสดุ : สแตนเลส, เหล็กชนิดพิเศษ, เหล็กทนความร้อน เป็นต้น

 • ค้าปลีกวัสดุโลหะที่ไม่มีส่วนผสมเหล็ก (วัสดุทองแดงที่ผ่านการดึง, อะลูมิเนียม, แมกนีเซียม) ค้าปลีกวัสดุโลหะที่ไม่มีส่วนผสมเหล็ก (วัสดุทองแดงที่ผ่านการดึง, อะลูมิเนียม, แมกนีเซียม)
  • แคตตาล็อก

  ■ วัสดุแท่งเหล็กโลหะที่ไม่มีส่วนผสมเหล็ก วัสดุ : วัสดุทองแดงที่ผ่านการดึง, อะลูมิเนียม, แมกนีเซียม เกรดวัสดุ : ทองแดงและทองแดงผสมอัลลอยด์, ทองแดงที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส, ทองแดงเบริลเลี่ยม, อะลูมเนียมผสมอัลลอยด์, แมกนีเซียมผสมอัลลอยด์ ■ ลวดโลหะที่ไม่มีส่วนผสมเหล็ก วัสดุ : วัสดุทองแดงที่ผ่านการดึง เกรดวัสดุ : ทองแดงและทองแดงผสมอัลลอยด์, ทองแดงที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส, ทองแดงเบริลเลี่ยม ■ วัสดุแท่งโลหะที่ไม่มีส่วนผสมเหล็ก วัสดุ : วัสดุทองแดงที่ผ่านการดึง, อะลูมิเนียม เกรดวัสดุ : ทองแดงและทองแดงผสมอัลลอยด์, ทองแดงที่มีส่วนผสมของฟอสฟอรัส, ทองแดงเบริลเลี่ยม, อะลูมิเนียมผสมอัลลอยด์

 • รับแปรรูปด้วยกระบวนการทางความร้อนสำหรับชิ้นส่วนโลหะ รับแปรรูปด้วยกระบวนการทางความร้อนสำหรับชิ้นส่วนโลหะ
  • แคตตาล็อก

  เราใช้กระบวนการทางความร้อนที่คำนึงถึงคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง จากการเพิ่มขีดจำกัดของคุณสมบัติพิเศษของเหล็ก ซึ่งเกิดจากความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีของบริษัท Hitachi Metals จำกัด ■ Concept “สะอาดและเงียบ” พวกเรามุ่งสู่การเป็นโรงงานที่ใช้กระบวนการทางความร้อนแห่งยุคใหม่ โดยตั้งเป้าหมายในเรื่อง “คุณภาพที่มาเป็นอันดับหนึ่ง” และ “การเป็นโรงงานด้านกระบวนการทางความร้อนที่สะอาดและเงียบที่สุดในโลก” ■ เทคโนโลยีกระบวนการทางความร้อน ・ “ลดการงอ” (วิธีการหล่อเย็นแบบกระบวนการผสมผสาน) การหล่อเย็นแบบกระบวนการผสมผสานโดยการปล่อยแก๊สทั้ง 4 ด้าน บน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อจำกัดการโค้งงอของผลิตภัณฑ์ และยังลดต้นทุนในการทำอีกด้วย ・ “ลดการเปลี่ยนขนาด” (การควบคุมอุณหภูมิในแบบเฉพาะ) การควบคุมอุณหภูมิในแบบเฉพาะ พร้อมกับควบคุมให้ค่าการเปลี่ยนแปลงมีค่าใกล้เคียงกับศูนย์ จึงได้ขนาดผลิตภัฑณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียง ±0.1% (อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบทิศทางการขยายและการบีบแน่นของวัสดุให้ดี) ・ “การป้องกันการเปลี่ยนรูป” (กระบวนการทางความเย็นที่ต่ำกว่าศูนย์องศาและการทำให้มีความเสถียร) สามารถจัดการงานได้ในสภาวะอุณหภูมิติดลบมากกว่า70℃ได้ รองรับกับแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงที่ไม่เปลี่ยนรูปแม้ผ่านไปหลายปีได้ *ในกรณีที่ต้องใช้กระบวนการทางความเย็นที่ติดลบมากพิเศษ กรุณาติดต่อเรา

 • คิดค้นวัสดุ Clad ที่สามารถต่อแผ่นโลหะต่างชนิดได้ คิดค้นวัสดุ Clad ที่สามารถต่อแผ่นโลหะต่างชนิดได้
  • แคตตาล็อก

  Clad ที่ต่อแผ่นโลหะต่างชนิด เป็นการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่วัสดุแผ่นเดียวไม่สามารถทำได้

 • เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี AEROV เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี AEROV
  • แคตตาล็อก

  บริษัทได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี AEROV เป็นโรงงานที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่อยู่ที่ 20℃±0.5℃ ได้แห่งแรกในญี่ปุ่นจัดอยู่ในวงการอุตสาหกรรมระดับครัวเรือนที่ได้รับการรับรอง ISO17025 เป็นแห่งแรกของโลก โดยสามารถดัดแปลงเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง การวัดที่มีความละเอียดสูง การวัดที่มีขนาดใหญ่มากพิเศษ เพื่อรองรับการผลิตในขนาดและการแปรรูปที่มีความละเอียดสูงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เรามีการขึ้นรูปหล่อแม่พิมพ์โรงงานด้วยเหล็กชนิดพิเศษ เพื่อรองรับงานแบบครบวงจรตามความต้องการหลากหลายได้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในไทยได้

ข้อมูลบริษัท

YAMAICHI SPECIAL STEEL (THAILAND) CO. LTD YAMAICHI SPECIAL STEEL (THAILAND) CO. LTD
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ลูกค้าหลัก

Hitachi Metals, Ltd. Nippon Kinzoku Co.,Ltd. Sumitomo(SEI) Steel Wire Corporation Tohoku Steel Co.,Ltd. Tokusen Industry Co.,Ltd. Hitachi Tool Engineering, Ltd. Hitachi Metals Precision, Ltd. Hitachi Cable, Ltd. Neomax Materials Co.,Ltd. MTK Co.,Ltd. Suzuhide Kogyo Co.,Ltd. Akiyama Seiko Co.,Ltd. Nippon Steel Corporation Nisshin Steel Co.,Ltd. Kaishin Industory Co.,Ltd. Rokko wire Co,.Ltd Daido Steel Co.,Ltd. Mitsubishi Steel Mfg..Co.,Ltd. Suzuki-Sumiden Stainless Steel Wire Co.,Ltd. Ogiso Kogyo Co.,Ltd. Moriya Cutlery Laboratory,Ltd.

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP