รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TOYO - THAI PUBLIC CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

วิศวกรผู้รับเหมาก่อสร้างก๊าซปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ปุ๋ย
โลหะ กระดาษและโรงงานแปรรูปอาหาร ที่เก็บก๊าซ สถานี
และกระบวนการอื่น ๆ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ TOYO - THAI PUBLIC CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10110

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

28th Fl. Sermmit Tower 159/41-44 Sukhumvit 21 Asoke Rd. North Klongtoey Wattana

TEL

FAX

+66(0)2260-8525-26

URL

http://www.toyo-thai.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ TOYO - THAI PUBLIC CO. LTD ได้

PAGE TOP