แนะนำธุรกิจวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

แนะนำธุรกิจวิศวกรรม

แนะนำธุรกิจวิศวกรรม

ช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางในต่างประเทศ ด้วยการจัดการที่เหมาะสม

MESCO มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงงาน (plant) ขนาดเล็กและขนาดกลางในต่างประเทศจำนวนมาก เราช่วยในการขยายกิจการในต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ครอบคลุม ธุรกิจหลัก (core business) ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ท่อ และวัสดุอุปกรณ์

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.mesco.co.jp/english/engineering/

ธุรกิจเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่โลหะ  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

ข้อมูลบริษัท

SIAM MESCO Co., Ltd. SIAM MESCO Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

เราให้บริการการจัดการโดยครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนของเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงาน การออกแบบจนถึงการจัดซื้อ การก่อสร้าง การดำเนินการทดสอบ ไปจนถึงการบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด จากประวัติการทำงานและประสบการณ์อันยาวนานของบริษัท เรายินดีตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโรงงานให้กลายเป็นโรงงานที่ประหยัดพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของโรงงาน การแก้และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอื่น ๆ

ตัวอย่างการนำไปใช้

1. การวางแผนโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้
2. แผนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงงานและเครื่องจักร
3. ออกแบบและจัดซื้อ
4. งานก่อสร้าง, บริหารงานก่อสร้าง
5. ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานและทดสอบการดำเนินการ
6. การบำรุงรักษาและบริการหลังการขาย

แคตตาล็อก

MESCO, Inc. Corporate Brochure
MESCO NEWS Vol.61
MESCO NEWS Vol.60

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP