บริษัท โทไค เกจ เทคโนโลยี จำกัด (TOKAI GUAGE TECHNOLOGY CO., LTD.) (5779)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท โทไค เกจ เทคโนโลยี จำกัด (TOKAI GUAGE TECHNOLOGY CO., LTD.)

เนื้อหาของกิจการ

มาตรวัดธรรมดาจํากัดเฉพาะ มาตรวัดตาราง มาตรวัดอากาศและต้นแบบ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท โทไค เกจ เทคโนโลยี จำกัด (TOKAI GUAGE TECHNOLOGY CO., LTD.) ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท โทไค เกจ เทคโนโลยี จำกัด (TOKAI GUAGE TECHNOLOGY CO., LTD.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

12140

พื้นที่/ประเทศ

ปทุมธานี, ประเทศไทย

ที่อยู่

56/1 Moo 9, Ladlumkaew-Pathumthani Rd., Kubangluang, Ladlumkaew

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

2004

TEL

FAX

+66-2979-5057

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.tokai-gauge.co.th

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

TOKAI GAUGE TECHNOLOGY CO., LTD.

ที่อยู่

56/1 Moo 9, Ladlumkaew-Pathumthani Rd., Kubangluang, Ladlumkaew, Pathumthani 12140, Thailand

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

2004

URL

http://www.tokai-gauge.co.th

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท โทไค เกจ เทคโนโลยี จำกัด (TOKAI GUAGE TECHNOLOGY CO., LTD.) ได้

PAGE TOP