รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TOKAI EASTERN RUBBER (THAILAND) LTD

เนื้อหาของกิจการ

ในการผลิตชิ้นส่วนยางป้องกันการสั่นสะเทือนและยางลดการสั่นสะเทือนสําหรับเครื่องเล่นซีดีในรถจัดส่งให้กับผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TOKAI EASTERN RUBBER (THAILAND) LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

21180

พื้นที่/ประเทศ

ระยอง, ประเทศไทย

ที่อยู่

111/3 Moo2 Soi Nikom 13 Rd. Makhamkoo Nikom Pattana

TEL

FAX

+66(0)3889-3562-3

URL

http://www.ter.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TOKAI EASTERN RUBBER (THAILAND) LTD ได้

PAGE TOP