Schedule to introduce the system แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Schedule to introduce the system

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ระบบการจัดการที่ทำขึ้นเพื่อการจัดการแผนงานประจำวัน ระบบการจัดการที่ทำขึ้นเพื่อการจัดการแผนงานประจำวัน
    • แคตตาล็อก

    1. เลือกสมาชิกของโครงการ 2. เริ่มต้นขึ้นของทีมงานโครงการ 3. กำหนดวัตถุประสงค์หลักของระบบใหม่ 4. การสะสมเอกสารการทำธุรกรรมที่ใช้ในทั้งบริษัท 5. ทำให้ดูมองเห็นกระแสของการทำงานในปัจจุบัน 6. เก็บประเด็นและความปรารถนา 7. ยืนยันปัญหาและความปรารถนาและพูดคุยกันแล้วจัดลำดับความสำคัญ 8. ยืนยันปัญหาและความปรารถนาของเอกสารการทำธุรกรรม และตัดสินว่าสามารถหรือไม่สามารถ 9. ถ้าสามารถ สรุปกระแสของงานจากปัญหาที่เกิดขึ้นและปรารถนา 10. สรุปกระแสของงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบเป็นสเปคของระบบการทำงาน (RFP = Request for Proposal) 11. ยืนยันเนื้อหาRFPและได้รับการอนุมัติ 12. ทำรายการของที่การข้อร้องพัฒนาและเลือก 13. นำเสนอ RFPไปที่การข้อร้องพัฒนาและได้รับการยื่นข้อเสนอ 14. ประเมินข้อเสนอและเปรียบเทียบและพิจารณา 15. ได้รับการนำเสนอจากที่การข้อร้องพัฒนา 16. ตัดสินบริษัทไหนขอการพัฒนา

ข้อมูลบริษัท

SKYSYSTEM CORPORATION SKYSYSTEM CORPORATION
  • แคตตาล็อก

ลูกค้าหลัก

・บริษัท JBCC COPORATION จำกัด ・บริษัท JBCN SHANGHAI จำกัด ・บริษัท GLOBALVISION จำกัด ・บริษัท GLOBAL CONCEPT CORPORATIONจำกัด ・บริษัท AISIN SEIKI จำกัด ・บริษัท BARUDAN จำกัด ・บริษัท SUNWA จำกัด ・บริษัท ENETSOLUTIONS จำกัด ฯลฯ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP