SMART Production and sales management system Overseas Case Studies แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

SMART Production and sales management system Overseas Case Studies

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ผลิตภัณฑ์ SMART・ ระบบจัดการการขาย กรณีศึกษาฐานในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ SMART・ ระบบจัดการการขาย กรณีศึกษาฐานในต่างประเทศ
    • แคตตาล็อก

    ระบบสนับสนุนเพ่ื่อบริษัทญี่ปุ่นที่ถูกแผ่ขยายออกไปยังต่างประเทศ ในระยะแรกของการพัฒนาระบบ มีที่ไปที่มาในการนำระบบนี้เข้ามาเพื่อบริษัทญี่ปุ่นในประเทศจีน เงื่อนไขสำคัญและฟังค์ชั่นพื้นฐาน ตามหัวข้อด้านล่างดังนี้ 1)รองรับการจัดการสต๊อกสินค้าที่ฝากหรือไม่ฝากไว้ในอารักขาของศุลกากร 2)สามารถรองรับ ยืดหยุดได้แม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนชนิดของภาษีหรืออัตราภาษี 3)สามารถยื่นเอกสารพื้นฐานสำหรับการผ่านด่านศุลกากรได้ ในปัจจุบัน มีผลงานการนำเข้าไปยังประเทศจีนกว่า 20 บริษัท ในตอนนี้ขอแนะนำตัวอย่างจริงที่มีลักษณะเพฉาะที่มีอยู่ในระหว่างนี้ แต่ขอผสมเนื้อหาที่คิดว่าไทย อินโดนีเซีย หรือแม้แต่อาเซี่ยนเองก็สามารถใช้ได้ ลงไปในคำแนะนำด้วย

ข้อมูลบริษัท

SKYSYSTEM CORPORATION SKYSYSTEM CORPORATION
  • แคตตาล็อก

ลูกค้าหลัก

・บริษัท JBCC COPORATION จำกัด ・บริษัท JBCN SHANGHAI จำกัด ・บริษัท GLOBALVISION จำกัด ・บริษัท GLOBAL CONCEPT CORPORATIONจำกัด ・บริษัท AISIN SEIKI จำกัด ・บริษัท BARUDAN จำกัด ・บริษัท SUNWA จำกัด ・บริษัท ENETSOLUTIONS จำกัด ฯลฯ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP