มาตราฐานJIS (JIS Z 8801) ตะเแกรงร่อนสำหรับทดสอบ【ISO9001:2015】 ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

มาตราฐานJIS (JIS Z 8801) ตะเแกรงร่อนสำหรับทดสอบ【ISO9001:2015】

มาตราฐานJIS (JIS Z 8801) ตะเแกรงร่อนสำหรับทดสอบ【ISO9001:2015】

ตะเแกรงร่อนสเตนเลสสำหรับทดสอบ ด้วยมาตราฐานJIS ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นปลอดสารตะกั่ว

การผลิตตะแกรงร่อนของบริษัทนั้นได้ใช้ระบบที่มีความเชื่อถือได้อย่างสูง
มีการรับประกันช่องตะแกรงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสำหรับ
ตะเแกรงร่อนทุกชนิด

ตะเแกรงนั้นถูกกำหนดให้「ให้สานเส้นโลหะประสานกันเป็นมุมฉาก(สานธรรมดา)」 สำหรับบริษัทนั้นถ้าขนาดของช่องตะเแกรงที่ขนาดเกิน2.36มม. บริษัทจะใช้การสานแบบ flat top โดยการสานด้วยลวดที่มีการดัดหักโค้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเคลื่อนบิดเบือนของช่องตะเแกรงกรอง

ส่วนของขนาดช่องตะเแกรงที่เล็กกว่า 45μm ถูกกำหนดให้สามารถใช้วิธี
สานแบบซ้อนคู่ (twilled weave) ได้ แต่ที่บริษัทจะใช้วิธีสานแบบซ้อนคู่
(twilled weave) กับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดช่องตะเแกรงเล็กกว่า 38μm
ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ช่องตะเแกรงขนาด 2mm ถึง 45μmจะใช้วิธี “สานธรรมดา”
(plain weave)

ลักษณะพิเศษ
○ ช่องตะเแกรงที่ขนาดเกิน2.36มม. บริษัทจะใช้การสานแบบflat top โดย
สานด้วยลวดที่มีการดัดหักโค้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเคลื่อน
บิดเบือนของช่องตะเแกรงกรอง
○ สานแบบซ้อนคู่(twilled weave) ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดช่องตะเแกรงเล็กกว่า 38μm จะใช้วิธี “สานธรรมดา” (plain weave)ผลิตภัณฑ์ที่ช่องตะเแกรงขนาด 2mm ถึง 45μm
○ มีการสาน 3 แบบ สาน flat top สานธรรมดา (plain weave)
สานแบบซ้อนคู่(twilled weave)

● กรุณาดาวน์โหลดเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับแคตตาล็อคสินค้า

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี  วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี  โรงพยาบาล・การรักษาพยาบาล・สวัสดิการ

ข้อมูลบริษัท

TOKYO SCREEN CO.,LTD TOKYO SCREEN CO.,LTD

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

○ ตะเแกรงมีการสาน 3 แบบ สาน flat top สานธรรมดา (plain weave) สานแบบซ้อนคู่(twilled weave)

【ตะแกรงโลหะสาน flat top】
เป็นการสานที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใชักับงานหยาบ และงานปานกลาง เพื่อที่จะให้หน้าของตะแกรงร่อน
ราบเรียบเสมอกันจึงมีการที่ใช้ลวดที่มีการจัดการดัดFlat มาใช้ในการสาน

【ตะแกรงโลหะสานแบบธรรมดา plain weave】
เส้นตรงกับเส้นขวางจะถักซ้อนสลับกัน alternation intersection ซึ่งเป็นวิธีการสานหลัก ช่องตะแกรงจะเสถียร
ทำให้สามารถทำการร่อนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

【ช่องตะแกรงโลหะแบบสานซ้อนคู่ twilled weave】
เส้นตรงกับเส้นขวางเรียงทีละ2แถวและสานสลับกันโดยเลื่อนไป1ขั้น มีข้อดีที่เป็นการสานที่เหมาะกับตะแกรง
ที่ละเอียดและใช้เส้นลวดขนาดใหญ่ทอได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

สถานที่ค้นคว้า

แคตตาล็อก

Product Catalog

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP