มาตรฐานJIS ตาข่ายร่อนสำหรับทดสอบ (JIS Z 8801) ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

มาตรฐานJIS ตาข่ายร่อนสำหรับทดสอบ (JIS Z 8801)

มาตรฐานJIS ตาข่ายร่อนสำหรับทดสอบ (JIS Z 8801)

เป็นตาข่ายร่อนสเตนเลสสำหรับทดสอบมาตรฐานJIS ตาข่ายร่อนของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารตะกั่ว

การผลิตตาข่ายร่อนของบริษัทนั้นได้ใช้ระบบที่มีความเชื่อถือได้อย่างสูง
มีการรับประกันช่องตาข่ายและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสำหรับ
ตาข่ายร่อนทุกชนิด

ตาข่ายนั้นถูกกำหนดให้ 「 ให้ทอเส้นโลหะประสานกันเป็นมุมฉาก
(ทอธรรมดา) 」 สำหรับบริษัทนั้นถ้าขนาดของช่องตาข่ายที่ขนาดเกิน
2.36มม. บริษัทจะใช้การทอแบบ flat top โดยการทอที่ใช้ลวดที่มีการ
ดัดหักโค้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเคลื่อนบิดเบือนของ
ช่องตาข่ายกรอง

ส่วนของขนาดช่องตาข่ายที่เล็กกว่า 45μm ถูกกำหนดให้สามารถใช้วิธี
ทอแบบซ้อนคู่ (twilled weave) ได้ แต่ที่บริษัทจะใช้วิธีทอแบบซ้อนคู่
(twilled weave) กับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดช่องตาข่ายเล็กกว่า 38μm
ผลิตภัณฑ์ที่ช่องตาข่ายขนาด 2mm ถึง 45μmจะใช้วิธีทอธรรมดา
(plain weave)

ลักษณะพิเศษ
○ ช่องตาข่ายที่ขนาดเกิน2.36มม. บริษัทจะใช้การทอแบบflat top
โดยการทอที่ใช้ลวดที่มีการดัดหักโค้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้
เกิดการเคลื่อนบิดเบือนของช่องตาข่ายกรอง
○ ทอแบบซ้อนคู่(twilled weave) ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดช่อง
ตาข่ายเล็กกว่า 38μm จะใช้วิธีทอธรรมดา (plain weave)
ผลิตภัณฑ์ที่ช่องตาข่ายขนาด 2mm ถึง 45μm
○ มีการทอ 3 แบบ ทอ flat top ทอธรรมดา(plain weave)
ทอแบบซ้อนคู่(twilled weave)

● กรุณาดาวน์โหลดเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับแคตตาล๊อคสินค้า

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี  โรงพยาบาล・การรักษาพยาบาล・สวัสดิการ  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี

ข้อมูลบริษัท

TOKYO SCREEN CO.,LTD TOKYO SCREEN CO.,LTD

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

○ ตาข่ายมีการทอ 3 แบบ ทอ flat top ทอธรรมดา” (plain weave) ทอแบบซ้อนคู่(twilled weave)

【ตาข่ายโลหะทอ flat top】
เป็นการทอที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชักับงานหยาบ และงานปานกลาง เพื่อที่จะให้หน้าของตาข่ายร่อน
ราบเรียบเสมอกันจึงมีการที่ใช้ลวดที่มีการจัดการดัดFlat มาใช้ในการทอ

【ตาข่ายโลหะทอธรรมดา plain weave】
เส้นตรงกับเส้นขวางจะถักซ้อนสลับกัน alternation intersectionซึ่งเป็นวิธีการทอหลัก ช่องตาข่ายจะเสถียร
ทำให้สามารถทำการร่อนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

【ตาข่ายโลหะทอซ้อนคู่ twilled weave】
เส้นตรงกับเส้นขวางเรียงทีละ2แถวและทอสลับกันโดยเลื่อนไป1ขั้น มีข้อดีที่เป็นการทอที่เหมาะกับตาข่าย
ที่ละเอียดและใช้สันลวดขนาดใหญ่ทอได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

สถานที่ค้นคว้า

แคตตาล็อก

Product Catalog

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP