รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Product Catalog

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • มาตรฐานJIS ตาข่ายร่อนสำหรับทดสอบ (JIS Z 8801) มาตรฐานJIS ตาข่ายร่อนสำหรับทดสอบ (JIS Z 8801)
  • แคตตาล็อก

  การผลิตตาข่ายร่อนของบริษัทนั้นได้ใช้ระบบที่มีความเชื่อถือได้อย่างสูง มีการรับประกันช่องตาข่ายและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสำหรับ ตาข่ายร่อนทุกชนิด ตาข่ายนั้นถูกกำหนดให้ 「 ให้ทอเส้นโลหะประสานกันเป็นมุมฉาก (ทอธรรมดา) 」 สำหรับบริษัทนั้นถ้าขนาดของช่องตาข่ายที่ขนาดเกิน 2.36มม. บริษัทจะใช้การทอแบบ flat top โดยการทอที่ใช้ลวดที่มีการ ดัดหักโค้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเคลื่อนบิดเบือนของ ช่องตาข่ายกรอง ส่วนของขนาดช่องตาข่ายที่เล็กกว่า 45μm ถูกกำหนดให้สามารถใช้วิธี ทอแบบซ้อนคู่ (twilled weave) ได้ แต่ที่บริษัทจะใช้วิธีทอแบบซ้อนคู่ (twilled weave) กับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดช่องตาข่ายเล็กกว่า 38μm ผลิตภัณฑ์ที่ช่องตาข่ายขนาด 2mm ถึง 45μmจะใช้วิธีทอธรรมดา (plain weave) ลักษณะพิเศษ ○ ช่องตาข่ายที่ขนาดเกิน2.36มม. บริษัทจะใช้การทอแบบflat top โดยการทอที่ใช้ลวดที่มีการดัดหักโค้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ เกิดการเคลื่อนบิดเบือนของช่องตาข่ายกรอง ○ ทอแบบซ้อนคู่(twilled weave) ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดช่อง ตาข่ายเล็กกว่า 38μm จะใช้วิธีทอธรรมดา (plain weave) ผลิตภัณฑ์ที่ช่องตาข่ายขนาด 2mm ถึง 45μm ○ มีการทอ 3 แบบ ทอ flat top ทอธรรมดา(plain weave) ทอแบบซ้อนคู่(twilled weave) ● กรุณาดาวน์โหลดเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับแคตตาล๊อคสินค้า

 • ตะแกรงทดสอบ มาตรฐานJIS ตาข่ายร่อนสำหรับทดสอบ (JIS Z 8801) ตะแกรงทดสอบ มาตรฐานJIS ตาข่ายร่อนสำหรับทดสอบ (JIS Z 8801)
  • แคตตาล็อก

  การผลิตตาข่ายร่อนของบริษัทนั้นได้ใช้ระบบที่มีความเชื่อถือได้อย่างสูง มีการรับประกันช่องตาข่ายและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสำหรับ ตาข่ายร่อนทุกชนิด ตาข่ายนั้นถูกกำหนดให้ 「 ให้ทอเส้นโลหะประสานกันเป็นมุมฉาก (ทอธรรมดา) 」 สำหรับบริษัทนั้นถ้าขนาดของช่องตาข่ายที่ขนาดเกิน2.36มม. บริษัทจะใช้การทอแบบ flat top โดยการทอที่ใช้ลวดที่มีการดัดหักโค้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเคลื่อนบิดเบือนของช่องตาข่ายกรอง ส่วนของขนาดช่องตาข่ายที่เล็กกว่า 45μm ถูกกำหนดให้สามารถใช้วิธี ทอแบบซ้อนคู่ (twilled weave) ได้ แต่ที่บริษัทจะใช้วิธีทอแบบซ้อนคู่ (twilled weave) กับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดช่องตาข่ายเล็กกว่า 38μm ผลิตภัณฑ์ที่ช่องตาข่ายขนาด 2mm ถึง 45μmจะใช้วิธี “ทอธรรมดา” (plain weave) ลักษณะพิเศษ ○ ช่องตาข่ายที่ขนาดเกิน2.36มม. บริษัทจะใช้การทอแบบflat top โดยการทอที่ใช้ลวดที่มีการดัดหักโค้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิด การเคลื่อนบิดเบือนของช่องตาข่ายกรอง ○ ทอแบบซ้อนคู่(twilled weave) ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดช่องตาข่ายเล็กกว่า 38μm จะใช้วิธี “ทอธรรมดา” (plain weave)ผลิตภัณฑ์ที่ช่องตาข่ายขนาด 2mm ถึง 45μm ○ มีการทอ 3 แบบ ทอ flat top ทอธรรมดา (plain weave) และ ทอแบบซ้อนคู่(twilled weave) ● กรุณาดาวน์โหลดเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับแคตตาล็อคสินค้า

 • มาตราฐานJIS (JIS Z 8801) ตะเแกรงร่อนสำหรับทดสอบ【ISO9001:2015】 มาตราฐานJIS (JIS Z 8801) ตะเแกรงร่อนสำหรับทดสอบ【ISO9001:2015】
  • แคตตาล็อก

  การผลิตตะแกรงร่อนของบริษัทนั้นได้ใช้ระบบที่มีความเชื่อถือได้อย่างสูง มีการรับประกันช่องตะแกรงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสำหรับ ตะเแกรงร่อนทุกชนิด ตะเแกรงนั้นถูกกำหนดให้「ให้สานเส้นโลหะประสานกันเป็นมุมฉาก(สานธรรมดา)」 สำหรับบริษัทนั้นถ้าขนาดของช่องตะเแกรงที่ขนาดเกิน2.36มม. บริษัทจะใช้การสานแบบ flat top โดยการสานด้วยลวดที่มีการดัดหักโค้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเคลื่อนบิดเบือนของช่องตะเแกรงกรอง ส่วนของขนาดช่องตะเแกรงที่เล็กกว่า 45μm ถูกกำหนดให้สามารถใช้วิธี สานแบบซ้อนคู่ (twilled weave) ได้ แต่ที่บริษัทจะใช้วิธีสานแบบซ้อนคู่ (twilled weave) กับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดช่องตะเแกรงเล็กกว่า 38μm ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ช่องตะเแกรงขนาด 2mm ถึง 45μmจะใช้วิธี “สานธรรมดา” (plain weave) ลักษณะพิเศษ ○ ช่องตะเแกรงที่ขนาดเกิน2.36มม. บริษัทจะใช้การสานแบบflat top โดย สานด้วยลวดที่มีการดัดหักโค้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเคลื่อน บิดเบือนของช่องตะเแกรงกรอง ○ สานแบบซ้อนคู่(twilled weave) ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดช่องตะเแกรงเล็กกว่า 38μm จะใช้วิธี “สานธรรมดา” (plain weave)ผลิตภัณฑ์ที่ช่องตะเแกรงขนาด 2mm ถึง 45μm ○ มีการสาน 3 แบบ สาน flat top สานธรรมดา (plain weave) สานแบบซ้อนคู่(twilled weave) ● กรุณาดาวน์โหลดเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับแคตตาล็อคสินค้า

ข้อมูลบริษัท

TOKYO SCREEN CO.,LTD TOKYO SCREEN CO.,LTD
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP