SOLDERCOAT(THAILAND) Corporate Guide แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

SOLDERCOAT(THAILAND) Corporate Guide

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • โลหะบัดกรีแบบแท่ง โลหะบัดกรีแบบแท่ง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  วัตถุดิบโลหะบัดกรีไม่มีสารตะกั่วที่เพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อมเจือปน ได้เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ เป็นที่พึงพอใจให้กับลูกค้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการตามการใช้งานหลากหลาย ● รองรับงานติดโลหะบัดกรีทุกรูปแบบ เรามีผลิตภัณฑ์ครบถ้วน สามารถตอบสนองกับงานบัดกรีทุกประเภทสอดคล้องกับสเปคของลูกค้า ● การรีไซเคิลโลหะบัดกรี ตั้งแต่การนำเสนอวัตถุดิบโลหะบัดกรีปราศจากตะกั่ว การให้คำแนะนำ ไปจนถึงการรีไซเคิล โปรดยกให้เป็นหน้าที่ของ Solder Coat * โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตาล็อคได้

 • ลวดบัดกรีแบบม้วน * สามารถให้ตัวอย่างฟรี! ลวดบัดกรีแบบม้วน * สามารถให้ตัวอย่างฟรี!
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ใช้วัตถุดิบโลหะบัดกรีที่ไม่เจือปนสารตะกั่วซึ่งเพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อม ได้เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ ทำความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะสามารถตอบสนองความต้องการตามการใช้งานหลากหลาย ● รองรับงานติดบัดกรีทุกรูปแบบ เรามีผลิตภัณฑ์ครบถ้วน สามารถตอบสนองกับงานบัดกรีทุกประเภทสอดคล้องกับสเปคของลูกค้า ● การรีไซเคิลโลหะบัดกรี ตั้งแต่การนำเสนอวัตถุดิบบัดกรีที่ปราศจากตะกั่ว ให้คำแนะนำ ไปจนถึงการรีไซเคิล โปรดยกให้เป็นหน้าที่ของ Solder Coat * โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตาล็อคได้

 • Solder paste Solder paste
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  วัตถุดิบโลหะบัดกรีไม่มีสารตะกั่วที่เพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อมเจือปน ได้เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ เป็นที่พึงพอใจให้กับลูกค้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการตามการใช้งานหลากหลาย ● รองรับงานติดโลหะบัดกรีทุกรูปแบบ เรามีผลิตภัณฑ์ครบถ้วน สามารถตอบสนองกับงานบัดกรีทุกประเภทสอดคล้องกับสเปคของลูกค้า ● การรีไซเคิลโลหะบัดกรี ตั้งแต่การนำเสนอวัตถุดิบโลหะบัดกรีปราศจากตะกั่ว การให้คำแนะนำ ไปจนถึงการรีไซเคิล โปรดยกให้เป็นหน้าที่ของ Solder Coat * โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตาล็อคได้

 • สำหรับ เพลทติ้ง ชุบดีบุก / shot blast สำหรับ เพลทติ้ง ชุบดีบุก / shot blast
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  วัตถุดิบโลหะบัดกรีไม่มีสารตะกั่วที่เพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อมเจือปน ได้เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ เป็นที่พึงพอใจให้กับลูกค้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการตามการใช้งานหลากหลาย ● รองรับงานติดโลหะบัดกรีทุกรูปแบบ เรามีผลิตภัณฑ์ครบถ้วน สามารถตอบสนองกับงานบัดกรีทุกประเภทสอดคล้องกับสเปคของลูกค้า ● การรีไซเคิลโลหะบัดกรี ตั้งแต่การนำเสนอวัตถุดิบโลหะบัดกรีปราศจากตะกั่ว การให้คำแนะนำ ไปจนถึงการรีไซเคิล โปรดยกให้เป็นหน้าที่ของ Solder Coat * โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตาล็อคได้

 • ฟลั๊กที่ใช้สำหรับบัดกรี ฟลั๊กที่ใช้สำหรับบัดกรี
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  วัตถุดิบโลหะบัดกรีไม่มีสารตะกั่วที่เพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อมเจือปน ได้เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ เป็นที่พึงพอใจให้กับลูกค้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการตามการใช้งานหลากหลาย ● รองรับงานติดโลหะบัดกรีทุกรูปแบบ เรามีผลิตภัณฑ์ครบถ้วน สามารถตอบสนองกับงานบัดกรีทุกประเภทสอดคล้องกับสเปคของลูกค้า ● การรีไซเคิลโลหะบัดกรี ตั้งแต่การนำเสนอวัตถุดิบโลหะบัดกรีปราศจากตะกั่ว การให้คำแนะนำ ไปจนถึงการรีไซเคิล โปรดยกให้เป็นหน้าที่ของ Solder Coat * โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตาล็อคได้

 • Preform Preform
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  วัตถุดิบโลหะบัดกรีไม่มีสารตะกั่วที่เพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อมเจือปน ได้เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ เป็นที่พึงพอใจให้กับลูกค้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการตามการใช้งานหลากหลาย ● รองรับงานติดโลหะบัดกรีทุกรูปแบบ เรามีผลิตภัณฑ์ครบถ้วน สามารถตอบสนองกับงานบัดกรีทุกประเภทสอดคล้องกับสเปคของลูกค้า ● การรีไซเคิลโลหะบัดกรี ตั้งแต่การนำเสนอวัตถุดิบโลหะบัดกรีปราศจากตะกั่ว การให้คำแนะนำ ไปจนถึงการรีไซเคิล โปรดยกให้เป็นหน้าที่ของ Solder Coat * โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตาล็อคได้

 • โลหะบัดกรีแบบเม็ดละเอียดสำหรับประกอบอุปกรณ์ โลหะบัดกรีแบบเม็ดละเอียดสำหรับประกอบอุปกรณ์
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  วัตถุดิบโลหะบัดกรีไม่มีสารตะกั่วที่เพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อมเจือปน ได้เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ เป็นที่พึงพอใจให้กับลูกค้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการตามการใช้งานหลากหลาย ● รองรับงานติดโลหะบัดกรีทุกรูปแบบ เรามีผลิตภัณฑ์ครบถ้วน สามารถตอบสนองกับงานบัดกรีทุกประเภทสอดคล้องกับสเปคของลูกค้า ● การรีไซเคิลโลหะบัดกรี ตั้งแต่การนำเสนอวัตถุดิบโลหะบัดกรีปราศจากตะกั่ว การให้คำแนะนำ ไปจนถึงการรีไซเคิล โปรดยกให้เป็นหน้าที่ของ Solder Coat * โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตาล็อคได้

 • เครื่องวัดระดับ Solder coat แนวตั้ง เครื่องวัดระดับ Solder coat แนวตั้ง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ■ HAL-211 1. ออกแบบเพื่อรองรับโลหะบัดกรีปราศจากตะกั่ว 2. ใช้กับโมเดล HS-651 ที่มีระบบการเดินเครื่องที่น่าเชื่อถือสูง 3. เครื่องวัดระดับบัดกรีแนวตั้งประหยัดพื้นที่และมีประสิทธิภาพสูง ■ HAL-311 1. ใช้ระบบแผงสัมผ้ส 2. ออกแบบเพื่อรองรับโลหะบัดกรีปราศจากตะกั่ว 3. ระบบการเดินเครื่องที่น่าเชื่อถือสูงที่ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าตัว ● โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตาล็อคได้

 • โลหะผสมบัดกรีปราศจากตะกั่ว โลหะผสมบัดกรีปราศจากตะกั่ว
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  วัตถุดิบโลหะบัดกรีไม่มีสารตะกั่วที่เพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อมเจือปน ได้เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ เป็นที่พึงพอใจให้กับลูกค้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการตามการใช้งานหลากหลาย ● รองรับงานติดโลหะบัดกรีทุกรูปแบบ เรามีผลิตภัณฑ์ครบถ้วน สามารถตอบสนองกับงานบัดกรีทุกประเภทสอดคล้องกับสเปคของลูกค้า ● การรีไซเคิลโลหะบัดกรี ตั้งแต่การนำเสนอวัตถุดิบโลหะบัดกรีปราศจากตะกั่ว การให้คำแนะนำ ไปจนถึงการรีไซเคิล โปรดยกให้เป็นหน้าที่ของ Solder Coat * โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตาล็อคได้

 • วัตถุดิบโลหะบัดกรีปราศจากตะกั่ว วัตถุดิบโลหะบัดกรีปราศจากตะกั่ว
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  วัตถุดิบโลหะบัดกรีไม่มีสารตะกั่วที่เพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อมเจือปน ได้เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ เป็นที่พึงพอใจให้กับลูกค้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการตามการใช้งานหลากหลาย ● รองรับงานติดโลหะบัดกรีทุกรูปแบบ เรามีผลิตภัณฑ์ครบถ้วน สามารถตอบสนองกับงานบัดกรีทุกประเภทสอดคล้องกับสเปคของลูกค้า ● การรีไซเคิลโลหะบัดกรี ตั้งแต่การนำเสนอวัตถุดิบโลหะบัดกรีปราศจากตะกั่ว การให้คำแนะนำ ไปจนถึงการรีไซเคิล โปรดยกให้เป็นหน้าที่ของ Solder Coat * โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตาล็อคได้

ข้อมูลบริษัท

SOLDERCOAT(THAILAND) CO., LTD. SOLDERCOAT(THAILAND) CO., LTD.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ลูกค้าหลัก

HITACHI AUTOMOTIVE, HITACHI TOCHIGI, TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS, TOSHIBA TEC SINGAPORE, PANASONIC ALLPIANCE MOTER, PANASONIC INDUSTRIEAL DEVICE, PANASONIC MANUFACTURING AYUTHAYA, ASTI ELECTRONICS INDIA PVT.LTD., MINEBEA BANGPAIN, MINEBEA LOPBURI, RICOH, SHINDENGEN, UMC, META

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP