รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Kansai Chemical Engineering Co.,Ltd.

Kansai Chemical Engineering Co.,Ltd.

เราใช้เทคโนโยลีที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ ผสมผสานด้วยเทคโนโลยี ไอเดีย และการปฏิบัติจริง เพื่อมุ่งสู่อนาคตอันสว่างไสว

เนื้อหาของกิจการ

เป็นผู้ผลิตและวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีหลักในการแยกด้วยการกลั่น การระเหย การสกัด รวมทั้งยังเป็นผู้ผลิตและพันธุวิศวกรรม ได้แก่ Plant ผลิตแอลกอฮอลล์ เป็นต้น ในเทคโนโลยีการคัดแยกเราใช้อุปกรณ์ ที่เราคิดค้นขึ้นมา (ได้แก่ Wall Wetter, Change Tray, MS Columns, Lift Tray, Hi-U Blusher เป็นต้น) สามารถลดเวลาการดำเนินงานเพื่อประหยัดพลังงานได้ และรวมเทคโนโยลีประกอบมาเป็น Plant อย่างการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เราได้จำหน่าย Plant ที่ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและกรีเซอรีน โดยการแปลงโดยผ่านวิธีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเอนไซม์ ซึ่งเราได้วัตถุดิบจากน้ำมันทำอาหารเหลือใช้ โพลิเมอร์กรดแลคติก เอทานอลที่ได้จากชีวมวลที่ยังไม่ได้ใช้ เป็นต้น นอกจากนี้เราจะมีการเซ็นต์สัญญากับลูกค้าเพื่อไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้ากรณีที่มีการคิดค้นอุปกรณ์หรือ กระบวนการใหม่ๆ เราคิดค้าระบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในญี่ปุ่นเป็นหลัก และหวังว่าจะขยายเทคโนโลยีของเรากว้างไกลไปยังต่างประเทศด้วย

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Kansai Chemical Engineering Co.,Ltd. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของKansai Chemical Engineering Co.,Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

เราได้คิดค้นเมทิลคอลัมน์เพื่อนำมาใช้ขจัดเมทานอลที่ได้จากการกลั่นจากเอทานอลที่ดื่มได้ออกจากเอทานอล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2491 ได้ก่อตั้งบริษัทที่สร้าง Plant สำหรับผลิตแอลกอฮอลล์ เราเป็นผู้ผลิตและวิศวกรรมทางด้าน Plant เพื่อสนับสนุนการทำงานแขนงชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยีในการแยก ได้แก่ การกลั่น การระเหย การสกัด เป็นต้น และเทคโนโลยีการหมัก การตอบสนอง ด้วยการยึดมั่นในคติพจน์ที่ต้องลงมืออย่างมีสปิริต ทำให้เราได้เติบโตในฐานะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่คิดค้นวิจัย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราคิดค้นมากมาย ได้แก่ Lift Tray ที่ช่วยลดความเสียหายจากแรงอัด, Wall Wetter ที่ทำให้เห็นผลลัพธ์ของการประหยัดพลังงานอย่างเด่นชัด, Change Tray เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้สิทธิบัตรที่ทำให้เราได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลเทคโนโลยีการคัดแยก รางวัลสมาคมวิศวกรรมเคมีแห่งญี่ปุ่น รางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เราขัดเกลาการวิจัยจากการบุคคลากรกลุ่มน้อยที่มีแต่หัวกะทิ โดยไม่คิดที่จะขยายขนาดองค์กร จนกระทั่งเป็นสิ่งที่เราถนัด และได้มีการร่วมเครือข่ายกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เราได้เข้าร่วมเครือข่ายกับองค์กรเมื่อ 20 ปีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับโครงการการประหยัดพลังงานและ โครงสร้างการพัฒนาเทคโนโลยีทั่วไปของฝ่ายผลิต (NEDO) ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการกลั่น ด้วยวิธีประหยัดพลังงานโดยสับเปลี่ยนความร้อนภายในโดยได้รับความร่วมมือ กับศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทั่วไปของฝ่ายผลิต, แผนกเคมีปิโตเลียมมารุเซน ในช่วงการผลิตแรกเริ่ม สามารถประหยัดพลังงานไปได้ 43% จึงนำเทคโนโลยีนั้นมาตกผลึก นำมาสร้างเป็น Plant เพื่อผลิตสารทำละลายและการหมุนเวียนทรัพยากรนำมาใช้ใหม่

รหัสไปรษณีย์

6600053

พื้นที่/ประเทศ

Hyogo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

2-9-7 Minaminanamatsu-cho Amagasaki-shi Hyogo pref.

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

14/02/1948

เงินลงทุน

44000000 JPY

จำนวนพนักงาน

51 คน - 100 คน

ลูกค้าหลัก

DIC Co.,Ltd.
Alfa Laval Co., Ltd.
Oriental Yeast Co.,Ltd.
Kubota Co.,Ltd.
Chemipro Kasei Co., Ltd.
Suntory Liquors Limited
J-Dolph Pharmaceutical Co., Ltd.
Nagase ChemteX Corporation
Nissui Engineering Co.,Ltd.
YEP Co.,Ltd
Osaka Organic Chemical Industry Ltd.
Ueno Fine Chemicals Industry Co., Ltd.
Kansai Electric Power Co., Inc.
Kyokuto Pharmaceutical Industrial Co., Ltd.
Sakamoto Yakuhin Kogyo Co., Ltd.
Shimizu Corporation (SHMZ)
Sekisui Chemical Co., Ltd.
Toyotakagaku Kogyo Co., Ltd.
Nisshin Engineering Inc.
Nisshin OilliO Group, Ltd.
JGC Corporation
Tetra Pak Japan
Nissui
Horikawakasei Co., Ltd.
Yanai Chemical Industry Co.,Ltd. และอื่นๆอีกมากมาย
Fuji Oil Co., Ltd.
Murata Manufacturing Co.,Ltd.

TEL

FAX

+81-6-6419-7162

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.kce.co.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Kansai Chemical Engineering Co.,Ltd. ได้

PAGE TOP