“เครื่องบิดวัตถุ” ของ Kinki Industrial แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

“เครื่องบิดวัตถุ” ของ Kinki Industrial

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • “เครื่องบิดวัตถุ” ของ Kinki Industrial “เครื่องบิดวัตถุ” ของ Kinki Industrial
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เราออกแบบเครื่องจักรโดยมีเป้าหมายเป็นวัสดุอุตสาหกรรมที่ใช้งานไม่ได้แล้ว นำมาจัดการให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าในการนำกลับมาใช้

ข้อมูลบริษัท

KINKI INDUSTRIAL CO., LTD. KINKI INDUSTRIAL CO., LTD.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP