บริการ PLM (Product Lifecycle Management) แบบ Cloud ของ NEC “Obbligato for SaaS” ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริการ PLM (Product Lifecycle Management) แบบ Cloud ของ NEC “Obbligato for SaaS”

บริการ PLM (Product Lifecycle Management) แบบ Cloud ของ NEC “Obbligato for SaaS” Obbligato for SaaS

แชร์ข้อมูลสินค้าและใช้งาน PLM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ราคาถูก และง่ายดายมากขึ้น!

【 ท่านต้องการแก้ปัญหาที่หน้างานออกแบบ โดยใช้ PLM แบบ Cloud ของ NEC “Obbligato for SaaS” หรือไม่? 】
 □ มีความสูญเปล่าในงานออกแบบมาก! ไม่สามารถสร้าง BOM โดยใช้ EXCEL ได้อีกต่อไป!
 □ เกิดข้อผิดพลาดจากการเปลี่ยนแบบมาก! ไม่รู้ว่างานชิ้นใดเป็นแบบร่างล่าสุด!
 □ ไม่สามารถแชร์ข้อมูลสินค้าระหว่างญี่ปุ่นกับไทยได้!

“Obbligato for SaaS” ทำให้ท่านสามารถใช้งาน PLM ได้อย่างรวดเร็วและราคาถูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานออกแบบ

“Obbligato for SaaS” เป็นระบบที่รวบรวมและควบคุมช้อมูลทางเทคนิค เช่น แบบร่าง (Drawing) รายการประกอบแบบ (Specification) และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแบบ (ECO) ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมการผลิต โดยเชื่อมโยงกับ BOM (โครงสร้างสินค้า) อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ ERP และระบบการผลิต

ในการนำเสนอ “Obbligato for SaaS” ให้ลูกค้า NEC จะสร้างฐานการแชร์ข้อมูลสินค้าที่จำเป็นในการผลิต
และสนับสนุนการปรับปรุงความสามารถในการพัฒนาสินค้าของลูกค้ารวมถึงการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ

★เราเปิดให้ใช้ทดลองใช้ฟรี! ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ ★

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

Obbligato for SaaS

ราคา

25,000/5 ID/Month THB

กำหนดการส่งมอบสินค้า

ไม่เกิน 1 เดือน

สต็อกในประเทศไทย

มี

URL

http://th.nec.com/en_TH/solution/business/Obbligato.html?

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

NEC Corporation NEC Corporation

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการ PLM (Product Lifecycle Management) แบบ Cloud ของ NEC “Obbligato for SaaS”

เราขอนำเสนอระบบ “Obbligato for SaaS” ซึ่งระบบ PLM แบบบริการ Cloud ที่เพียบพร้อมไปด้วยประวัติการลงระบบสำเร็จมากกว่า 800 ลูกค้า

【 จุดเด่น 】
・สามารถใช้ PLM ได้อย่างง่ายดายเป็นเวลา 1 เดือนผ่านทางอินเตอร์เน็ต
・เป็นบริการ SaaS แบบ Cloud จึงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกให้น้อยที่สุดและเลือกใช้เฉพาะส่วนที่จำเป็นได้
・สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขระบบ เนื่องจากมีการจัดเตรียม Scenario มาตรฐานไว้ให้
・มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ ทำให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของลูกค้าแต่ละราย
・แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง IT ได้ เนื่องจากเป็นการใช้บริการ Cloud NEC จึงเป็นตัวแทนในการดำเนินงาน บำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

【 เสียงตอบรับจากผู้ใช้ 】 
・สามารถแก้ไข BOM ที่ป้อนลงในระบบควบคุมการผลิตได้อย่างง่ายดาย!
・ดูแล้วรู้ได้ทันทีว่าเป็นแบบร่างตัวใหม่ล่าสุด
・สามารถค้นหาเอกสารที่จำเป็นได้ทันที โดยการค้นหาด้วยคำสำคัญ
・ทำให้ตรวจสอบความแตกต่างของโครงสร้างสินค้าหรือส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
・มีการตั้งค่าลิ้งค์ไว้ทำให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว!

มาเริ่มใช้ “Obbligato for SaaS” แบบ Cloud ทันที เพื่อแก้ปัญหางานออกแบบกันเถอะ!

ตัวอย่างการนำไปใช้

【 แนะนำสำหรับท่านที่มีความต้องการดังนี้ 】 
・อยากติดตั้งระบบ PLM (ระบบบริหารจัดการข้อมูลเทคนิค) อย่างง่ายดาย
・อยากปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่สามารถสร้าง BOM ใน EXCELได้อีกต่อไป!
・อยากแชร์ข้อมูลสินค้า (Product / Goods) และเพิ่มประสิทธิภาพงานออกแบบ (CAD design)
・อยากสร้าง Portal Server สำหรับแชร์ข้อมูลกับประเทศญี่ปุ่น

【 เรานำเสนอฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้ 】
・จัดการเอกสาร (Document Management):
 - จัดการเอกสารชนิดต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้า เช่น แบบร่าง (Drawing), รายการประกอบแบบ (Specification), ใบเสนอราคา (Quotation), แคตตาล็อค (Catalog)
 - ดูแล้วรู้ได้ทันทีว่าเป็นเอกสารฉบับล่าสุด และสามารถค้นหาเอกสารที่จำเป็นได้ง่ายดายผ่าน Attribute และ Viewer

・จัดการ BOM (BOM Management):
 - จัดการ Item Information (Attribute, Spec) Master ของชิ้นส่วน
 - แก้ไขโครงสร้างสินค้าโดยใช้ BOM Editor ได้อย่างง่ายดายและมองเห็นได้ชัดเจน
 - สร้าง BOM สำหรับการผลิตได้ง่ายและไม่มีข้อผิดพลาด โดยใช้ข้อมูลการออกแบบและ Part Master
 - ค้นหาเอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างชิ้นส่วนได้ทันที
 - ค้นหาสินค้าและหน่วย (Unit) ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบได้อย่างง่ายดาย โดยการแตก BOM ย้อนกลับ

・จัดการข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแบบ (ECO: Engineering Change Order Management):
 - สามารถอนุมัติแบบร่างและชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบทั้งชุดได้
 - เพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถตรวจสอบส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงของ BOM ได้จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแบบ

【 ผลการลงระบบ 】
・ดำเนินการลงระบบในหลากหลายธุรกิจตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเพื่อนำมาประกอบ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ วัสดุก่อสร้าง ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพื่อการบริโภค อาหาร และวัตถุดิบ

ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

 • รูปตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  บริษัท ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สำนักงานขายและตัวแทนจำหน่าย

NEC Corporation (Thailand) Ltd.

http://th.nec.com/

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
3 Rajanakarn Building, 22nd Floor and 29th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
TEL:+66-2259-1192

แคตตาล็อก

บริการระบบ PLM: Obbligato for SaaS
Integrated BOM Solution for Manufacturing
บริษัท ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP