วิธีป้องกันข้อมูลรั่วไหล: Security Solution / Data Loss Prevention (DLP) แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

วิธีป้องกันข้อมูลรั่วไหล: Security Solution / Data Loss Prevention (DLP)

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Obbligato วิธีป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Security Solution / Data Loss Prevention) Obbligato วิธีป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Security Solution / Data Loss Prevention)
    • แคตตาล็อก

    【 ท่านต้องการนโยบายความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยใช้ “Obbligato / Data Loss Prevention (DLP)” ของ NEC หรือไม่? 】 ขอแนะนำสำหรับท่านที่มีปัญหาดังนี้  □ กังวลเรื่องความเสี่ยงในการรั่วไหลหรือถูกขโมยข้อมูลทางเทคนิค เช่น แบบร่าง (Drawing) รายการประกอบแบบ (Specification)  □ ต้องการป้องกันปัญหาในการนำข้อมูลเทคนิคออกไปโดยผู้ที่ ลาออกจากบริษัท  □ จะเกิดปัญหาถ้ามีการนำข้อมูลความลับของบริษัทออกไป เช่น สูตร การผลิต อัตราส่วนผสม ! “Obbligato / Data Loss Prevention” จะป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูล ความลับบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกันออกไปนอกบริษัทโดยเด็ดขาด ท่านสามารถเปลี่ยนระบบและ File Server ปัจจุบัน ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลความลับ (Confidential Sever) เพื่อแก้ปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล ได้อย่างง่ายดายและราคาถูก สามารถสร้าง Environment ที่ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลความลับ (Confidential data leakage) ได้ โดยไม่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส (Encryption) ท่านจึงไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้โครงสร้างลิ้งค์ของข้อมูล CAD เสียหาย นอกจากนี้ ยังลงระบบได้อย่างราบรื่น เช่น ในประเทศจีนซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้ารหัสอีกด้วย ★ การใช้ “Obbligato / Data Loss Prevention” จะช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลความลับที่เก็บรวบรวมไว้ในบริษัทได้ ★

ข้อมูลบริษัท

NEC Corporation NEC Corporation
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP