โซลูชั่น ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง: SAP Business One แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

โซลูชั่น ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง: SAP Business One

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • โซลูชั่น ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง: SAP Business One โซลูชั่น ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง: SAP Business One
    • แคตตาล็อก

    SAP B1 โซลูชั่น ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SAP B1 คือโซลูชั่นในการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการที่ช่วยให้คุณทำกำไรเพิ่มขึ้นและควบคุมธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น □ ครบถ้วน: มีฟังก์ชั่นการบริหารงานทางธุรกิจครบถ้วน (การเงิน, ลูกค้า, การดำเนินการ, การขาย, การตลาด, บริการ, คลังสินค้า, และอีกหลากหลาย) ครบถ้วนมาพร้อมกัน – ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งาน. ใช้บริหารงานทางธุรกิจที่สมบูรณ์ครอบคลุม แสดงผลอย่างครบถ้วน ช่วยควบคุมขบวนการทางธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมืออาชีพ □ นวัตกรรม: แพลตฟอร์มรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 42 localizations กับ 27 ภาษาในตัว มากกว่า 400 อุตสาหกรรมที่ได้ใช้งานกับทางคู่ค้า SAP ผสมผสานกรอบการทำงานบูรณาการให้สถานการณ์ที่มีอยู่และสนับสนุนการบูรณาการที่สามารถกำหนดเองได้ สำหรับส่วนขยายตัวเลือกและเทคโนโลยีต่างๆสามารถนำมาใช้เช่น API REST ใหม่ด้วย SAP Business One OData □ การขยาย: แพลตฟอร์มรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 42 localizations กับ 27 ภาษาในตัว มากกว่า 400 อุตสาหกรรมที่ได้ใช้งานกับทางคู่ค้า SAP ผสมผสานกรอบการทำงานบูรณาการให้สถานการณ์ที่มีอยู่และสนับสนุนการบูรณาการที่สามารถกำหนดเองได้ สำหรับส่วนขยายตัวเลือกและเทคโนโลยีต่างๆสามารถนำมาใช้เช่น API REST ใหม่ด้วย SAP Business One OData □ ยืดหยุ่น: เลือกดำเนินการใช้งานได้อย่างหลากหลาย on premise หรือ cloud หรือ ผ่านทางการนำเสนอบริการคลาวด์การใช้งานจาก SAP และคู่ค้า ทั้งหมดนี้ ต้องการใช้เงินลงทุนไม่สูงและค่าใช้จ่ายไม่มาก

ข้อมูลบริษัท

NEC Corporation NEC Corporation
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP