เบรค・คลัชแบบทำงานด้วยการกระตุ้นของ Miki Pulley แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เบรค・คลัชแบบทำงานด้วยการกระตุ้นของ Miki Pulley

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เบรค・คลัชแบบทำงานด้วยการกระตุ้นของ Miki Pulley เบรค・คลัชแบบทำงานด้วยการกระตุ้นของ Miki Pulley
    • แคตตาล็อก

    ให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมจากการออกแบบอย่างมีเหตุผลด้วยเบรค・คลัชที่เหมาะกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไปทุกประเภท การออกแบบพื้นฐานของคลัชและเบรคนอกจากจะเหมือนกับโมเดล 101・CS (คลัช) และโมเดล 111 (เบรค) แล้วแต่ละส่วนยังเป็นโครงสร้างชิ้นเดียว และมีการเตรียมโมเดล CSZ (คลัช) และโมเดล BSZ (เบรค) ที่ทำให้ลดเวลาที่ใช้ในการประกอบลงได้อย่างมาก อาทิ การปรับแต่งช่องว่าง เป็นต้น

ข้อมูลบริษัท

บริษัท Miki Pulley (ฮ่องกง) / MIKI PULLEY (HONG KONG) CO., LTD. บริษัท Miki Pulley (ฮ่องกง) / MIKI PULLEY (HONG KONG) CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

ลูกค้าหลัก

ผู้ผลิตเครื่องจักรโรงงาน ผู้ผลิตหุ่นยนต์เพื่อการผลิต ผู้ผลิตหัวฉีด ผู้ผลิตมอเตอร์ ผู้ผลิตปั้มและอุปกรณ์ไฮโดรลิค ผู้ผลิตชุดเครื่องมือ ผู้ผลิตอุปกรณ์แสดงผลและชิพ ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้าง ผู้ผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับการขนส่ง ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ผู้ผลิตเครื่องวัด เครื่องทดลอง ผู้ผลิตเครื่องจักรการพิมพ์ ผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตอาหาร หีบห่ออาหาร ผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตโลหะ ผู้ผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับการทอ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP