KDF / KDF-SB KURAMO Durable Robot Cable (ETFE Insulation) แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

KDF / KDF-SB KURAMO Durable Robot Cable (ETFE Insulation)

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • 【สายไฟ】สายเคเบิลสำหรับหุ่นยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ( Robot Cable/ Cable for Robot) 【สายไฟ】สายเคเบิลสำหรับหุ่นยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ( Robot Cable/ Cable for Robot)
    • แคตตาล็อก

    รายการผลิตภัณฑ์ ○สายเคเบิลมีความทนทานสูงจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับหุ่นยนต์กระแสไฟฟ้าต่ำ KDF/ KDF-SB (แบบมีปลอก) ○สายเคเบิลทนทานต่อการบิดงอจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับหุ่นยนต์กระแสไฟฟ้าต่ำ KVC-43BX/ KVC-43BXS (แบบมีปลอก) ○สายเคเบิลเอนกประสงค์จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับหุ่นยนต์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานสูง EXT-TypeII/ EXT-TypeII-SB/20276LF (แบบมีปลอก) ○สายเคเบิลจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับติดตั้งหุ่นยนต์แบบประหยัดพื้นที่ใช้สอย Hifron SD/20276/ Hifron SD-SB/20276 (แบบมีปลอก) ○สายเคเบิลทนต่อการสั่นสะเทือน ทนแรงดันได้ 300โวลต์จากประเทศญี่ปุ่น VCTF23NXXS (Hi plain)/ VCTF23NXXS (Hi plainแบบมีปลอก) ○สายเคเบิลความทนทานสูง ทนแรงดันได้ 300โวลต์จากประเทศญี่ปุ่น VCTF43Z (Hi plain) ○สายเคเบิลจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับหุ่นยนต์พรีเมี่ยม EXT-PREM/CMX/2517 LF/ EXT-PREM-SB/CMX/ 517LF (แบบมีปลอก) ○สายเคเบิลเอนกประสงค์จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับหุ่นยนต์ฟังก์ชันการใช้งานสูง ทนแรงดันได้ 300โวลต์ EXT-TypeII/2517LF ==ข้อมูลต่อไปในส่วนของรายการผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบได้ใน”ข้อมูลพื้นฐาน”== รายละเอียดสินค้าสามารถดาวน์โหลดได้จากแคตาล็อคหรือติดต่อมาทางบริษัทฯ

ข้อมูลบริษัท

SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO., LTD. (SEI) SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO., LTD. (SEI)
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP