รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Nippon Avionics Co., Ltd.

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

Nippon Avionics Co., Ltd.

นำเสนออุปกรณ์ได้แก่ เครื่องเชื่อมด้วยเลเซอร์, อุปกรณ์อัลตร้าโซนิค (เครื่องเชื่อมและคัตเตอร์), การเชื่อมด้วยแรงต้านทาน, Pulse Heat Unit

เนื้อหาของกิจการ

การเชื่อมเหล็ก, การเชื่อมบัดกรี, การเชื่อมเรซินด้วยเครื่องเชื่อมเลเซอร์, เครื่องอัลตร้าโซนิคไว้สำหรับเชื่อม หลอมละลาย ตัด เรซิน ผ้าที่ไม่ได้เกิดจากการทอ, Pulse Heat Unit ไว้สำหรับบัดกรี เชื่อมโลหะ การติดด้วยแรงอัดด้วยความร้อน, เครื่องเชื่อมด้วยแรงต้านทานไว้สำหรับเชื่อม หลอม ประสาน, เครื่องหลอมตะเข็บวงจรอิเล็คโทรนิคเพื่อไม่ให้อากาศเข้า, เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนด้วยคลื่นความถี่สูงที่ไว้ใช้กับน็อตสำหรับสวม และระบบอุปกรณ์อื่นๆ, เครื่องเชื่อมขนาดเล็กทั่วไป

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Nippon Avionics Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของNippon Avionics Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

เราขอนำเสนอวิธีการและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดอันได้แก่ การเชื่อมโลหะ, การเชื่อมเรซิ่น, การเชื่อมบัดกรี, การอุดรู เป็นต้น
เครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์, เครื่องเชื่อมเลเซอร์ YAG, เครื่องเชื่อมเลเซอร์สำหรับชิพ, เครื่องเชื่อมด้วยแรงต้านทาน (ตัวจ่ายไฟสำหรับเชื่อม, หัวเชื่อม), Pulse Heat Unit(ตัวจ่ายไฟสำหรับ Pulse Heat, หัว Reflow), เครื่องเชื่อมด้วยความร้อน, เครื่องอัลตร้าโซนิคไว้สำหรับเชื่อม, เครื่องอัลตร้าโซนิคไว้สำหรับเชื่อมเหล็ก, คัตเตอร์อัลตร้าโซนิคไว้ตัดอาหาร, เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนด้วยคลื่นความถี่สูง, เครื่องเชื่อมตะเข็บ, จอมอนิเตอร์ดูการเชื่อม, จอมอนิเตอร์ดูแรงอัด, จอมอนิเตอร์ดูการเคลื่อนตำแหน่ง และระบบอุปกรณ์อื่นๆ

รหัสไปรษณีย์

2240053

พื้นที่/ประเทศ

Kanagawa, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

4206, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama, 224-0053, Japan

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

08/04/1960

เงินลงทุน

5,895,000,000 JPY

จำนวนพนักงาน

501 คน - 1000 คน

ลูกค้าหลัก

・ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ (ผลิตจำพวกเซ็นเซอร์, )รีเลย์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, coil / trans, สายเคเบิล / connecter, มอเตอร์, อะไหล่รถ, แบตเตอรี่, เครื่องแรงดัน, ตกแต่งภายใน / ตกแต่งภายนอก เป็นต้น )
・ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟน / แท็บเบล็ท (สายเคเบิล / connecter, อุปกรณ์แสดงผล, โมดูลกล้อง, มอเตอร์, กระจกจอ / SAW เป็นต้น
・ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิค (สายเคเบิล / connecter, coil / trans, เซ็นเซอร์, คอนเดนเซอร์, อุปกรณ์แสดงผล, รีดเฟรม, รีเลย์ เป็นต้น

มาตรฐานที่ได้รับ

ISO 9001, ISO 14001, CCC(GB15578)

TEL

FAX

+81(45)930-3597

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ Chinese

URL

http://www.avio.co.jp/english/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ Chinese

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Nippon Avionics Co., Ltd. ได้

PAGE TOP