รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Wet Blasting

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลบริษัท

Tipton Corp. Tipton Corp.
  • แคตตาล็อก

ลูกค้าหลัก

Panasonic co., Ltd., Panasonic Electric Works Co., Ltd., Hitachi co., Ltd., Hitachi-Koki co., Ltd., Toshiba Carrier Corporation, Sanyo co., Ltd., Sony Corporation, Daiki-Industrial, Sharp Corporation, Fujitsu co., Ltd., Oki Electric Industrial, Toyota Motor Corporation, Nissan Motor co., Ltd., Honda Motor co., Ltd., Mazda motor co., Ltd., Isuzu motor limited, Hino motor Ltd., Suzuki Motor corporation, Denso Corporation, Toyota Industries Corporation, JTEKT co., Ltd., Mitsubishi Materials Corporation, Hitachi Metals, Ltd., Kobe Steel, Ltd., IHI Corporation, Mitsubishi Heavy industrial, Sumitomo Heavy Industries, Ltd, Sumitomo Electric Industries, Ltd, Murata Manufacturing Co., Ltd., TDK co., Ltd., Kyocera co., Ltd., Minebea co., Ltd., NSK Ltd., NTN Ltd., SRI Group Corporation, Mizumo technique co., Ltd. Kascogolf co., Ltd., TOKYU Ltd., TOTO Ltd., LIXIL Ltd., TASAKI Ltd., MIKIMOTO JEWELRY MFG. CO.,LTD., Brother co., Ltd., Jamone Ltd.,และบริษัทอื่นๆ รวม 7,000 บริษัท (ไม่ได้เรียงลำดับ)

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP