รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

KARL STORZ Endoscopy Japan K. K.

I can see, what you can not...

เนื้อหาของกิจการ

นําเข้าและจําหน่าย endoscope ทางการแพทย์และอุปกรณ์การผ่าตัด
นําเข้าและจําหน่าย endoscope สําหรับสัตวแพทย์และอุปกรณ์การผ่าตัด
นําเข้าและจําหน่าย endoscope สําหรับอุตสาหกรรม

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ KARL STORZ Endoscopy Japan K. K. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของKARL STORZ Endoscopy Japan K. K.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของKARL STORZ Endoscopy Japan K. K.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

KARL STORZ เป็นกล้องที่ใช้เฉพาะกับ endoscope มีขึ้นในปี 1945 ที่เยอรมัน บริษัทมีฐานการผลิตในประเทศเยอรมัน, สวิตเซอร์แลนด์, และอเมริกา และสร้างเครือข่ายการขายทั่วโลก เป็นบริษัทชั้นนําของ endoscope บริษัทเรามีส่วนช่วยเหลือในสาขาวิชาการแพทย์และอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นนิติบุคคลของญี่ปุ่น สําหรับ endoscope ที่สามารถสังเกตส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก มีการใช้กันอย่างแพร่หลายแม้แต่ในวงการอุตสาหกรรม เช่น การตรวจเช็ค การควบคุมคุณภาพ และการวิจัย เป็นต้น ตั้งแต่เปิดดําเนินกิจการ เทคโนโลยีและคุณภาพขั้นสูงที่ได้รับการปลูกฝังในการพัฒนาและการผลิต endoscope ที่ใช้ในทางการแพทย์ ก็ได้สืบทอดไปให้กับ endoscope สําหรับอุตสาหกรรมด้วย

รหัสไปรษณีย์

1020071

พื้นที่/ประเทศ

Tokyo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

2-7-2, Fujimi, Chiyoda-ku,

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1995

ลูกค้าหลัก

IHI Corporation
Japan Aerospace Exploration Agency
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Canon Inc.
Kirin Brewery Co., Ltd.
Nippon Steel Corporation
All Nippon Airways Co., Ltd.
Denso Corporation
University of Tokyo
TOSHIBA CORPORATION
Toyota Motor Corporation
Nissan Motor Co., Ltd.
Hitachi, Ltd.
Honda Motor Co., Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TEL

FAX

+81-3-6380-8633

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

https://www.karlstorz.com/cps/rde/xchg/karlstorz-jp/hs.xsl/index.htm

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ KARL STORZ Endoscopy Japan K. K. ได้

PAGE TOP