ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง (57625)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง

Faster Better Cheaper

เนื้อหาของกิจการ

บริษัท ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งเน้นการจัดการคลังสินค้าตามหลักการฯ โดยทีมให้คำปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะช่วยให้ท่านมีการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และส่วนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดเก็บสินค้า (Storage Racking Systems) ภายใต้ตราสินค้าคุณภาพ “ALEC” ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีหลายรูปแบบ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมของงาน เกิดประโยชน์สูงสุดตามสภาพพื้นที่การใช้งานของท่าน บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นระบบการจัดเก็บสินค้า ที่ใช้กรรมวิธีการถอดประกอบอย่างสมบูรณ์แบบ (Completed Knockdown Systems) อันได้แก่ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ :-
Heavy Duty :-Drive In Rack, Selective Rack, Movable Rack, Push Back Rack, Pallet Flow Rack ,VNA Cantilever Rack, Slide Rack, Long Span Rack, Mezzanine Floor, Rack Support Building
Medium Duty :-Medium Rack, Medium Duty Rack,…
Light Duty :-Micro Shelf, Library Shelf, Movable Cabinet
Special Products :- Box Stand Cabinet, AS/RS (Automated Storage & Retrieval System),Stack Container, Trolley, Steel Pallet, Conveyor system, And Steel Fabricated Made to order
Logistics Equipment :-เช่น –พาเลท ลังพลาสติก รถเข็น อื่นๆอีกมากมาย

จากประสบการณ์และความชำนาญงานในการให้คำปรึกษาเป็นระบบ และเป็นมืออาชีพ ถ้าหากมีการวางแผนที่ดี การผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมซึ่งมีการคำนวณและอิงค์หลักการและแผนควบคุมต่างๆของ SEMA,FEM จึงทำให้ เป็นที่ยอมรับทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน
บริษัทฯ ยินดีรับใช้และบริการท่านด้วยนโยบายคุณภาพ :-
- การให้คำปรึกษาค้านการออกแบบคลังสินค้า โดย อาจารย์ที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์และคำนวณโครงสร้าง
- การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ
- การติดตั้งและการส่งมอบงาน
- การรับประกันคุณภาพ
- และการบริการหลังการขายบริการชิ้นส่วนอะไหล่ เรามี Team services งานแก้ไขปรับปรุงงานเก่าให้สามรถใช้งานได้รูปแบบใหม่ ไปจนถึงการออกหนังสือรับรองตามระบบความปลอดภัยของการทำงาน

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัท ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งเน้นการจัดการคลังสินค้าตามหลักการฯ โดยทีมให้คำปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะช่วยให้ท่านมีการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และส่วนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดเก็บสินค้า (Storage Racking Systems) ภายใต้ตราสินค้าคุณภาพ “ALEC” ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีหลายรูปแบบ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมของงาน เกิดประโยชน์สูงสุดตามสภาพพื้นที่การใช้งานของท่าน บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นระบบการจัดเก็บสินค้า ที่ใช้กรรมวิธีการถอดประกอบอย่างสมบูรณ์แบบ
จากประสบการณ์และความชำนาญงานในการให้คำปรึกษาเป็นระบบ และเป็นมืออาชีพ ถ้าหากมีการวางแผนที่ดี การผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมซึ่งมีการคำนวณและอิงค์หลักการและแผนควบคุมต่างๆของ SEMA,FEM จึงทำให้ เป็นที่ยอมรับทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน
บริษัทฯ ยินดีรับใช้และบริการท่านด้วยนโยบายคุณภาพ :-
- การให้คำปรึกษาค้านการออกแบบคลังสินค้า โดย อาจารย์ที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์และคำนวณโครงสร้าง
- การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ
- การติดตั้งและการส่งมอบงาน
- การรับประกันคุณภาพ
- และการบริการหลังการขายบริการชิ้นส่วนอะไหล่ เรามี Team services งานแก้ไขปรับปรุงงานเก่าให้สามรถใช้งานได้รูปแบบใหม่ ไปจนถึงการออกหนังสือรับรองตามระบบความปลอดภัยของการทำงาน

รหัสไปรษณีย์

10510

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

55/268 Phrayasuren Rd. , Samwa tawantok , Klong samwa ,

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

24/11/2555

เงินลงทุน

1000000 THB

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

ลูกค้าหลัก

Logistics Company
Inter Express Logistics Co.,Ltd.
Nimseeseng Express Logistics Co.,Ltd.

TEL

FAX

021088943

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.logisticsall.com

ข้อมูลสถานที่และอุปกรณ์

  • Selective Racking Systems  บริษัท ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  Selective  ออก แบบให้เหมาะสมกับ การรับนํ้าหนักมากๆ (เป็นต้นขึ้นไป) ซึ่งคุณสมบัติเด่น คือ โครงสร้างที่มีความคงทน แข็งแรงสะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง โดยหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า ฯลฯ ไว้เก็บสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อรอการขนถ่าย (Stock)  0units

สำนักงานขายและตัวแทนจำหน่าย

บริษัท ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

http://www.logisticsall.com/

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
55/268 Phraya suren 44 Phrayasuren Rd., Khwaeng Samwatawantok, Khet Khlong Samwa
TEL:0-2108-8963

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

All Logistics Engineering Co. Ltd.

ที่อยู่

55/268 Prayasuren Rd. , Samwatawantok , Klongsamwa , Bangkok 10510 Tel. 0-2108-8963 (20 line) Fa

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

24/11/2555

เงินลงทุน

1000000 THB

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

URL

http://www.logisticsall.com

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง ได้

PAGE TOP