รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TREND SIGN CO., LTD.

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

TREND SIGN CO., LTD.

บริษัทการค้าเฉพาะด้านที่ค้าขายหลายอย่างเพื่อสร้างอนาคตที่เจริญรุ่งเรือง

เนื้อหาของกิจการ

นำเข้าและส่งออก ขายในประเทศ ผลิต และทำการตลาด สารเคมี, เรซินสังเคราะห์, สารปรุงแต่ง, วัสดุฉนวนกันความร้อน, สินค้าสำเร็จรูปฉนวนกันความร้อน, mantle heater, polishing material, inorganic fiber, ภาชนะขนส่งสำหรับทางการแพทย์, ภาชนะฉนวนกันความร้อนรักษาความเย็น, temperature logger, บรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์, บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TREND SIGN CO., LTD. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของTREND SIGN CO., LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัทเราเป็นบริษัทการค้าที่ทำธุรกิจนำเข้าและส่งออกและขายในประเทศ โดยเน้นสาขาวิชาการสารเคมี, เรซินสังเคราะห์, สิ่งแวดล้อม, และ life sciences ประเทศที่เป็นเป้าหมายคือ ประเทศในทวีปเอเชีย ประเทศจีน ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนีย นอกจากนี้ จากการเป็นบริษัทการค้า เราได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นฉบับของบริษัทเอง และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น Bio-Cool ที่เป็นภาชนะขนส่งรักษาความเย็น, cool heat jacket และ cylinder heat jacket ที่เป็นวัสดุฉนวนกันความร้อนและรักษาความร้อน และได้ทำงานในฐานะเป็นผู้ผลิต โดยออกแบบและผลิตที่โรงงานที่มีความร่วมมือกัน
นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นบริษัทการค้า เรารับการร้องขอจากผู้ผลิตในต่างประเทศ และให้ความช่วยเหลือพัฒนาเปิดช่องทางตลาดญี่ปุ่นอย่างแข็งขัน ในแต่ละสาขาวิชาที่เราเชี่ยวชาญ

รหัสไปรษณีย์

1600023

พื้นที่/ประเทศ

Tokyo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

nishi-shinjuk TKBldg.6F,8-19-2,nishi-shinjuk,shinjukku

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

19/07/2005

เงินลงทุน

21000000 JPY

จำนวนพนักงาน

น้อยกว่า 10 คน

ลูกค้าหลัก

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ, สถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติ, มหานครโตเกียว, สถาบันสุขอนามัย, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล, หมู่บ้าน, ศูนย์สุขภาพ, บริษัทผลิตยา, biotechnology, มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, โรงพยาบาล, บริษัทโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ, บริษัทโลจิสติกส์ภายในประเทศ, บริษัทเคมีชั้นนำ, บริษัทเรซินชั้นนำ, บริษัท compound, บริษัทอาหาร, ผู้ผลิต extruder, ผู้ผลิตเครื่อง injection molding, บริษัท metal processing, บริษัทการค้าทางฟิสิกส์และเคมี, บริษัทการค้าเครื่องมือเครื่องจักร, บริษัทที่เป็นผู้ผลิต เป็นต้น

TEL

FAX

+813-5937-5722

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.trendsign.co.jp/en/index.html

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TREND SIGN CO., LTD. ได้

PAGE TOP