รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI-NICHIAS ENGINEERING CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

1.ฉนวนกันความร้อนท่อโดยร็อควูล 2. ฉนวนกันความร้อนท่อโดยแคลเซียมซิลิเกต 3. วัสดุที่นํามาใช้เป็นฉนวนกันความร้อนแบบร็อควูล ทอมโบแบรนด์ "เอ็ม.จี.โปรดัก"ทีส่งผ่านอุณหภูมิสูงถึง 650 องศาเซลเซียส 4. ฉนวนกันความร้อนแคลเซียมซิลิเกต ทอมโบแบรนด์ "นิววิลิกา" ที่ส่งผ่านอุณหภูมิสูงถึง 650 องศาเซลเซียส และทอมโบแบรนด์ "ซุปเปอร์ซิลิกา" ที่ส่งผ่านอุณหภูมิสูงถึง 1000 องศาเซลเซียส

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI-NICHIAS ENGINEERING CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

21150

พื้นที่/ประเทศ

ระยอง, ประเทศไทย

ที่อยู่

45 Huay Pong-Nongborn Rd.Huaypong Sub-DistrictMaung Rayong District

TEL

FAX

+66(0)3869-1156

URL

http://www.thainichias.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI-NICHIAS ENGINEERING CO. LTD. ได้

PAGE TOP