รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

hybrid scrubber

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ไฮบริด สครับเบอร์(Hybrid scrubber) ไฮบริด สครับเบอร์(Hybrid scrubber)
    • แคตตาล็อก

    ไฮบริดสครับเบอร์ เป็นสครับเบอร์ที่ติดตั้งกลไกการFlushing(เป็นอุปกรณ์ดักจับกลิ่นและฝุ่นโดยใช้ของเหลวเช่นน้ำ)ซึ่งสามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการดับกลิ่นก๊าซไอเสียหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพได้ จาก โครงสร้างสเปรย์สารกำจัดกลิ่น, ฟังก์ชั่นการพ่นน้ำ หรือ ใส่น้ำคุณสมบัติออกซิเดชั่น ต่างๆ น้ำคุณสมบัติออกซิเดชั่นนี้ จะละลายแก๊สโอโซนในน้ำที่อยู่ในสครับเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากได้ผสมเคมีพวกคลอรีนของบริษัทเราเองลงไปเพื่อออกซิเดชั่นกลิ่นให้หมดไป โดยทั่วไปแล้วแก๊สโอโซนที่มีความเข้มข้นสูงจะเป็นพิษต่อร่างกายคน แต่เราทำการปรับโอโซนความเข้มข้นสูงที่ออกมาจากปล่องให้ลดลงอยู่ในระดับที่ไม่มีพิษต่อร่างกายคนและกำจัดกลิ่นด้วย 【Hybrid scrubber】ได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าหมายเลข 5567802แล้ว

ข้อมูลบริษัท

Kyosei Air Techno Corp. Kyosei Air Techno Corp.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ลูกค้าหลัก

การผลิตต่างๆและโรงงานแปรรูป, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทเครื่องปรับอากาศ, สร้างบ้าน, โรงแรม, บริษัทการค้า โรงพยาบาล คลังสินค้าในเชิงพาณิชย์ (ชื่อละเว้น)

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP