บริษัทไอโออิซิสเท็ม (Aioi System Co., Ltd.) (57560)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัทไอโออิซิสเท็ม (Aioi System Co., Ltd.)

บริษัทไอโออิซิสเท็ม (Aioi System Co., Ltd.)

ผู้ผลักดันระบบTwo-Core Cableสู่ระบบการผลิตและระบบโลจิสติกส์ในระดับสากล

เนื้อหาของกิจการ

เป็นผู้ผลิต คิดค้น ออกแบบ รวมไปถึงการจำหน่ายซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์
เป็นผู้ผลิต คิดค้น ออกแบบ รวมไปถึงการจำหน่ายระบบควบคุมการวัดอัตโนมัติ
เป็นผู้ผลิต คิดค้น ออกแบบ รวมไปถึงการจำหน่ายเครือข่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบสองสาย
เป็นผู้ผลิต คิดค้น ออกแบบ รวมไปถึงการจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัย
เป็นผู้ผลิต คิดค้น ออกแบบ จำหน่าย รวมไปถึงการนำเสนอระบบโลจิสติกส์
เป็นผู้ผลิต คิดค้น ออกแบบ จำหน่าย รวมไปถึงการนำเสนอระบบโดยรวมในศูนย์ขนส่งสินค้า
เป็นผู้ผลิต คิดค้น ออกแบบจำหน่าย รวมไปถึงการนำเสนอระบบการผลิตใน ลักษณะต่างๆ
เป็นผู้ผลิต คิดค้น ออกแบบจำหน่าย รวมไปถึงการนำเสนอ Digital Picking System

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัทไอโออิซิสเท็ม (Aioi System Co., Ltd.) ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทไอโออิซิสเท็ม (Aioi System Co., Ltd.)

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัทไอโออิซิสเท็ม (Aioi System Co., Ltd.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

เทคโนโลยีในการผลิตและโลจิสติกส์ของญี่ปุ่นนั้นมีประสิทธิภาพและความ แม่นยำ
และถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่ได้แผ่ขยายไปทั่วโลก โดยที่เครือข่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบสองสาย(AI-NET)
ที่ทางบริษัทไอโออิซิสเท็มได้ทำการคิดค้นขึ้นนั้นก็เช่นกัน ไม่เพียงแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่เรายังเป็นผู้สนับสนุนระบบการผลิตและระบบโลจิสติกส์ในระดับสากลอีกด้วย

รหัสไปรษณีย์

1430016

พื้นที่/ประเทศ

Tokyo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

WiRA Omori Bldg.8F, 1-6-8 Omori Kita, Ota-ku,Tokyo, 143-0016, JAPAN

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

08/03/1984

เงินลงทุน

123000000 JPY

จำนวนพนักงาน

51 คน - 100 คน

มาตรฐานที่ได้รับ

ISO14001, ISO27001(本社)

TEL

FAX

+81-3-3764-7520

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.hello-aioi.com/th/index.html

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัทไอโออิซิสเท็ม (Aioi System Co., Ltd.) ได้

PAGE TOP