รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

MIRUC OPTICAL CO.,LTD.

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

MIRUC OPTICAL CO.,LTD.

ผลงานและความเชื่อถือที่ได้รับตลอด 50 ปีของการก่อตั้งบริษัท หากเป็นเรื่อง optical instrument, XY stage, เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงเพื่อใช้ในการวัด ตรวจเช็ค กำหนดตำแหน่ง ต้องเป็น MIRUC OPTICAL

เนื้อหาของกิจการ

บริษัทเราออกแบบ พัฒนา และผลิตกล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการมองเห็น, positioning slide stage, เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง เป็นต้น นอกจากสินค้าแบรนด์ของตัวเองที่เป็นต้นฉบับ เรายังให้ความช่วยเหลือพัฒนาสินค้าที่ตรงกับความต้องการและ spec. ของลูกค้า เช่น การจัดหา OEM สำหรับ measuring tool microscope ที่เป็นสินค้าที่ขายมานานตั้งแต่เปิดดำเนินกิจการ นอกจากการตรวจเช็คด้วยสายตาแล้ว ยังได้ทำการประสานกับ “digital catch series” ที่ได้ lineup กับ Wifi, USB, RCA terminal camera ด้วยลักษณะเฉพาะ เป็นเรื่องง่ายและราคาถูก บริษัทจึงขอเสนอการนำไปใช้กับการเฝ้าสังเกตและวัดแบบดิจิตอลในลักษณะต่างๆ สำหรับ XY stage บริษัทพัฒนาสินค้าที่เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มที่มีคุณภาพสูงและความทนทานสูง ด้วยวิธีการผลิตที่จดสิทธิบัตรและเป็นฝีมือของช่างฝีมือ บริษัทจึงขอเสนอสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีหลักของบริษัทเราในการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การรวมเข้าไปในอุปกรณ์และเครื่องจักรในฐานะที่เป็นสิ่งจำเป็นของชิ้นส่วนประกอบของเครื่องจักรและ FA จนถึง jig และเครื่องมือที่หน้างาน โดย lens สำหรับ image recognition จะเป็น machine vision lens ที่ใช้เป็นหลักในอุปกรณ์ตรวจเช็คลักษณะภายนอก เป็นต้น ส่วน vacuum tweezers จะเป็น handling tool ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใน suction transport ของชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากและงาน ASSY ที่เล็กมาก เป็นต้น บริษัทมุ่งมั่นในการเผยแพร่ให้กับธุรกิจอื่นภายใต้คำขวัญขอเสนอ optical instrument และอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงที่จำเป็นและขาดเสียมิได้ที่หน้างานการผลิตและ ASSY และในกระบวนการตรวจเช็ค

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ MIRUC OPTICAL CO.,LTD. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของMIRUC OPTICAL CO.,LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัทเรา หลังจากการก่อตั้งในปี 1963, ได้ผลิต measuring tool microscope และ vacuum tweezers อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ได้เปิดตลาดและพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ของกลุ่มสินค้าของบริษัทเรา เช่น lens และ dove tail stage สำหรับ image recognition (การรู้จำภาพ) โดยนำ optical technology และ assembly optimizing technology มาใช้ ขณะที่นโยบายการบริหาร "ผลิตสินค้าในญี่ปุ่น" และ "การแข่งขันทางทรัพย์สินปัญญา" จะเป็นเสาหลัก และได้ตั้งเป้าหมายให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวงการอุตสาหกรรมด้วยสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือสูง ตั้งแต่นี้ไป บริษัทจะพัฒนาสินค้าใหม่ที่ได้ทำให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ และในเวลาเดียวกันจะผลักดันการพัฒนาสินค้ารุ่นที่มีราคาต่ำแต่เน้นการทำงานและคุณภาพ โดยตั้งเป้ามาตรฐานโลก พร้อมกันนี้ ในขณะที่ขยายขอบเขตธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นโดยการพัฒนาเปิดช่องทางตลาดต่างประเทศและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ บริษัทจะศึกษาการเข้าไปในธุรกิจสาขาใหม่ด้วย

รหัสไปรษณีย์

1920362

พื้นที่/ประเทศ

Tokyo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

34-24 Matsuki,Hachiouji-shi

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

03/11/1963

เงินลงทุน

10000000 JPY

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

ลูกค้าหลัก

อุตสาหกรรมชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม semiconductor อุตสาหกรรม LCD (liquid crystal display) อุตสาหกรรมอุปกรณ์ตรวจเช็ค อุตสาหกรรมเครื่องมือกล (machine tool) อุตสาหกรรมอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง อุตสาหกรรมอุปกรณ์ FA  บริษัทขายทัศนอุปกรณ์ (optical instrument) บริษัทขายอุปกรณ์วัด บริษัทขายเครื่องมือเครื่องจักร บริษัทขายอุปกรณ์ FA บริษัทขายเครื่องใช้ทางฟิสิกส์และเคมี อื่นๆอีกมากมาย

TEL

FAX

+81-42-679-3827

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.miruc.co.jp/english/index.html

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ MIRUC OPTICAL CO.,LTD. ได้

PAGE TOP