Soft vinyl chloride film sheet ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Soft vinyl chloride film sheet

Soft vinyl chloride film sheet

ได้เลือกใช้ Hexamoll DINCH ของบริษัท BASF กับสาร Non-phthalate plasticizer ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Soft vinyl chloride film sheet ของบริษัทเรานั้นจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่เพียงแต่การควบคุมปริมาณของ phthalate plasticizer ที่ใส่ไว้ (0) เท่านั้น เรายังเลือกใช้ Hexamoll DINCH ของบริษัท BASE สาร Non-phthalate plasticizer เป็นหลักอีกด้วย
เราสามารถผลิตความหนา, ความกว้าง, ความแข็ง, สี, รูปทรง, ส่วนผสมพิเศษได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
ของ Non-phthalate plasticizer จาก Hexamoll DINCH ของบริษัท BASE
Hexamoll DINCH (เฮคิซะ มอลดิช) ได้รับการพัฒนาคิดค้นจากบริษัท BASE ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 170 ประเทศทั่วโลกนั้นเป็น Plasticizer แบบ Non-Phthalate plasticizer สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานของสินค้าต่างๆได้อย่างหลากหลายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นของเล่น, ของสำหรับเด็ก, ของที่สัมผัสกับอาหาร

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.towagousei.co.jp/english/product/pvc/index.html

ธุรกิจเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป 

ข้อมูลบริษัท

Towa Gosei Industries Co., Ltd. Towa Gosei Industries Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

Soft vinyl chloride film sheet เน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่เพียงแต่ควบคุมปริมาณของ phthalate plasticizer ที่ใส่ไว้ (0) เท่านั้นเรายังเลือกใช้ Hexamoll DINCH ของบริษัท BASE เป็นหลักอีกด้วย
ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นของเล่น, ของสำหรับเด็ก, ของที่สัมผัสกับอาหาร
เรายังสามารถผลิตได้ตามความหนา, ความกว้าง, ความแข็ง, สี, รูปทรง, ส่วนผสมพิเศษที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย

ตัวอย่างการนำไปใช้

Soft vinyl chloride film sheet ของบริษัทเรามีความปลอดภัยสูง ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเล็ก และเวชภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปใช้กับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั่วๆไป, อุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน, POP (สนับสนุนการจำหน่ายของที่เคาท์เตอร์)
ตัวอย่าง : สมุดจดบันทึกขนาดพกพา, Binder, สินค้าสำหรับแต่ละ Character แต่ละชนิด, ห่วงยางว่ายน้ำ, ที่รองจาน เป็นต้น

แคตตาล็อก

Soft vinyl chloride film sheet

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP