Soft vinyl chloride film sheet แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Soft vinyl chloride film sheet

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • Soft vinyl chloride film sheet Soft vinyl chloride film sheet
  • แคตตาล็อก

  Soft vinyl chloride film sheet ของบริษัทเรานั้นจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่เพียงแต่การควบคุมปริมาณของ phthalate plasticizer ที่ใส่ไว้ (0) เท่านั้น เรายังเลือกใช้ Hexamoll DINCH ของบริษัท BASE สาร Non-phthalate plasticizer เป็นหลักอีกด้วย เราสามารถผลิตความหนา, ความกว้าง, ความแข็ง, สี, รูปทรง, ส่วนผสมพิเศษได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ของ Non-phthalate plasticizer จาก Hexamoll DINCH ของบริษัท BASE Hexamoll DINCH (เฮคิซะ มอลดิช) ได้รับการพัฒนาคิดค้นจากบริษัท BASE ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 170 ประเทศทั่วโลกนั้นเป็น Plasticizer แบบ Non-Phthalate plasticizer สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานของสินค้าต่างๆได้อย่างหลากหลายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นของเล่น, ของสำหรับเด็ก, ของที่สัมผัสกับอาหาร

 • แผ่นฟิล์มไวนิลคลอไรด์ชนิดอ่อน วัสดุสำหรับของเล่นทารกและเด็กวัยเรียน แผ่นฟิล์มไวนิลคลอไรด์ชนิดอ่อน วัสดุสำหรับของเล่นทารกและเด็กวัยเรียน
  • แคตตาล็อก

  แผ่นฟิล์มไวนิลคลอไรด์ชนิดอ่อนของบริษัท ฯ เน้นความปลอดภัย ควบคุมปริมาณสารพาทาเลต (phthalates)ที่มีไม่จำกัดในอดีตให้เป็น 0 (ศูนย์) , ใช้HexamollDINCHของบริษัท BASF ซึ่งเป็น Non-phthalate Plasticiser เป็นหลัก รับผลิต ความหนา, ความกว้าง, ความแข็ง, สี, รูปแบบแม่พิมพ์, ส่วนผสมพิเศษ ฯลฯ ตามความต้องการที่สั่งซื้อ HexamollDINCHของบริษัท BASF ซึ่งเป็น Non-phthalate Plasticiser คือ HexamollDINCH(เฮคิซะ มอลดิช)ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท BASFที่มีลูกค้ามากกว่า 170 ประเทศในโลก เป็นสารเติมแต่งที่ใส่ลงในกระบวนการผลิตพลาสติกโดยไม่มีสารพาทาเลต (phthalates) สอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ทั่วโลกเกี่ยวกับของเล่น, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก , การใช้งานที่สัมผัสกับอาหาร

 • แผ่นฟิล์มไวนิลคลอไรด์ชนิดอ่อน ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน วัตถุดิบของเครื่องมือ POP (ส่งเสริมการขายหน้าร้าน) แผ่นฟิล์มไวนิลคลอไรด์ชนิดอ่อน ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน วัตถุดิบของเครื่องมือ POP (ส่งเสริมการขายหน้าร้าน)
  • แคตตาล็อก

  แผ่นฟิล์มไวนิลคลอไรด์ชนิดอ่อนของบริษัทฯ เน้นความปลอดภัย ควบคุมปริมาณสารพาทาเลต (phthalates)ที่มีไม่จำกัดในอดีตให้เป็น 0 (ศูนย์) ใช้ HexamollDINCH ของบริษัท BASF ซึ่งเป็น Non-phthalate Plasticiser เป็นหลัก รับผลิต ความหนา ความกว้าง ความแข็ง สี รูปแบบแม่พิมพ์ ส่วนผสมพิเศษ ฯลฯ ตามความต้องการที่สั่งซื้อ HexamollDINCHของบริษัท BASF ซึ่งเป็น Non-phthalate Plasticiser นั้นคือ HexamollDINCH(เฮคิซะ มอลดิช) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท BASF ที่มีลูกค้ามากกว่า 170 ประเทศในโลก เป็นสารเติมแต่งที่ใส่ลงในกระบวนการผลิตพลาสติกโดยไม่มีสารพาทาเลต (phthalates) สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ทั่วโลกเกี่ยวกับของเล่น ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก การใช้งานที่ต้องสัมผัสกับอาหาร

 • [รับสมัครคู่ค้าร่วมเป็นโรงงานผลิต] ผลิตภัณฑ์: ไฟล์ใส [รับสมัครคู่ค้าร่วมเป็นโรงงานผลิต] ผลิตภัณฑ์: ไฟล์ใส
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ฝ่ายจัดซื้อ วัสดุ PP 0.2มม.

ข้อมูลบริษัท

Towa Gosei Industries Co., Ltd. Towa Gosei Industries Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP